Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw

Autorzy: Maja Żychlewicz
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Doskonałości Biznesowej) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu strategia sektor MSP duże przedsiębiorstwa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (281-289)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł rozpoczyna wprowadzenie dotyczące historii społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility). Krótka analiza rozwoju tej koncepcji i przeprowadzony na podstawie literatury przedmiotu przegląd podejść do tego pojęcia prowadzi autorkę do wniosku, iż poprawnie rozumiany CSR to strategia prowadzenia działalności gospodarczej. W dalszej części artykułu autorka wyjaśnia, jak należy postrzegać takie traktowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Kluczowym elementem są wnioski dotyczące strategicznego wdrażania koncepcji CSR w Polsce.

Bibliografia

1.Bierzański Z., Historia CSR, http://www.asbiznesu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=78.
2.CSRinfo, Zielona Księga UE punktem zwrotnym w rozwoju CSR, www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/1687-zielona-ksiga-ue-punktem-zwrotnym-w-rozwoju-csr.
3.Effective Public Relations, Komunikacja działań CSR w Polsce, www.effectivepr.pl/.
4.FOB, Raport z badań CSR w Polsce. Menedżerowie/Menedżerki 500, Lider/Liderka CSR, Good-Brand & Company Polska, Warszawa 2010.
5.Kmiecik A., Siemieniecki R., Odpowiedzialność społeczna biznesu w sektorze MSP, w: Współczesne problemy ekonomii, red. A. Krzysztofek, J. Rogalska, ATW, Kraków 2014.
6.Krajewska A., Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR, www.pdf.edu.pl/PDF/1329832181.pdf (24.04.2014).
7.Labocha E., Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda, czy konieczność, www.sob.edu.pl/wp-content/downloads/sob_moda_czy_koniecznosc.pdf.
8.Łukasiewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa 2011.
9.Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
10.Priedulena E., Podręcznik nauki uzupełniającej dla ekspertów od społecznej odpowiedzialności biznesu- dla małych i średnich przedsiębiorstw, www.csr-smes.eu/wp-content/uploads/2013/04/PODEECZNIK%20NAUKI.pdf.
11.Ryan L.V., Sójka J., Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 1997.
12.Skrzek-Lubińska M., Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, PARP, Warszawa 2011.
13.Szul-Skjoeldkrona E., Dialog z interesariuszami. Polski punkt widzenia, w: Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodnik dla biznesu, CSRinfo, Warszawa 2011.
14.Wachowiak P., Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami, www.e-pentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/859.