Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna

11 (9-19) Joanna Górna, Karolina Górna Więcej
2.

Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego

8 (21-28) Monika Kępa Więcej
3.

Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji

14 (29-42) Leszek Leśniewski Więcej
4.

Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu

14 (43-56) Agnieszka Łopatka Więcej
5.

Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju

9 (57-65) Zdzisława Elżbieta Niemczewska Więcej
6.

Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu

11 (67-77) Paula Reczek Więcej
7.

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi – szanse i zagrożenia

7 (79-85) Magdalena Sobkowiak-Czarnecka Więcej
8.

Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

8 (87-94) Hanna Soroka-Potrzebna Więcej
9.

Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza

10 (95-104) Bartosz Totleben Więcej
10.

Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne

8 (107-114) Agnieszka Balsewicz Więcej
11.

Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami

9 (115-123) Anna Butkiewicz-Schodowska Więcej
12.

Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej

12 (125-136) Filip Gruszczyński Więcej
13.

Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce

11 (137-147) Sławomir Kuźmar Więcej
14.

Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych

11 (149-159) Mateusz Langer Więcej
15.

Corporate governance w polskich spółkach publicznych

10 (161-170) Piotr Jan Mackiewicz Więcej
16.

Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski

13 (171-183) Agnieszka Matuszczak Więcej
17.

Założenia koncepcji New Public Management

9 (185-193) Ewelina Młodzik Więcej
18.

Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym

14 (195-208) Sebastian Piotrowski Więcej
19.

Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii

8 (209-216) Joanna Pomaskow Więcej
20.

Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0

10 (217-226) Natalia Przybylska Więcej
21.

Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne

10 (227-236) Joanna Spychała Więcej
22.

Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku

9 (237-245) Marcin Spychała Więcej
23.

Neuroekonomia a mózg konsumenta

9 (249-257) Sylwia Bas Więcej
24.

Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców

10 (259-268) Aldona Lipka Więcej
25.

Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego

12 (269-280) Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła Więcej
26.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw

9 (281-289) Maja Żychlewicz Więcej