Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców

Autorzy: Aldona Lipka
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: ograniczona racjonalność heurystyki proces decyzyjny nabywców znaki towarowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (259-268)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono aktualną wiedzę z zakresu zachowań nabywców ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń racjonalności w procesie decyzyjnym. Przybliżono działanie mechanizmów przetwarzania informacji i proces wykorzystania heurystyk przy automatyzacji decyzji. Autorka zaprezentowała argumenty wskazujące, że nadawanie nazw produktom lub usługom pochodzących od nazwisk postaci historycznych ma za zadanie skrócenie procesu decyzyjnego nabywców.

Bibliografia

1.Blaufus K., Bob J., Hundsdoerfer J., Kiesewetter D., Weimann J., Decision Heuristics and Tax Perception: An Analysis of a Tax-cut-cum-base-broadening Policy, „Journal of Economic Psychology” 2013, vol. 35, no. IV.
2.Chernatony L., Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2013.
3.Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2013.
4.Duhigg Ch., Siła nawyku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
5.Encyklopedia sławnych Polaków, red. A. Grygiel, Publicat S.A., Poznań 2007.
6.Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu, Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
7.Kahneman D., Pułapki myślenia, Media Rodzina, Poznań 2012.
8.Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
9.Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
10.Psychologia poznawcza w praktyce, red. A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
11.Smith V.L., Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
12.Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, http://bazy.uprp.pl/.