Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji

Autorzy: Leszek Leśniewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy rozwój społeczno-gospodarczy kraje nordyckie model nordycki
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (29-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono sytuację społeczno-gospodarczą Danii, Finlandii i Szwecji w latach 2007–2013. Tłem dla prowadzonej analizy porównawczej wskaźników makroekonomicznych jest model gospodarki nordyckiej. Uwagę poświęcono wpływowi kryzysu na rozwój społeczno-gospodarczy krajów nordyckich wynikający z powiązańz gospodarką światową. Różnice w przebiegu kryzysów oraz w metodach przeciwdziałania im zostały zbadane w kontekście skuteczności decyzji antykryzysowych przyjętych przez poszczególne kraje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
2.Alestalo M., Hort S., Kuhnle S., The Nordic Model: Conditions, Origins, Outcomes, Lessons, Hertie School of Governance – Working Papers 2009, no. 41.
3.Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Elipsa, Warszawa 2013.
4.Bank Światowy, http://data.worldbank.org/country.
5.Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.
6.Becker U., The Scandinavian Model: Still an Example for Europe?, International Politics and Society ipg 4/2007.
7.Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
8.Burda M., Wyplosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2012.
9.Carlsson P., Finanskrisen 2008/2009 – vad händer sedan?, Lunds Universitet, Lund 2009.
10.Central Intelligence Agency, www.cia.gov/index.html.
11.Czech S., Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
12.Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2011.
13.Ergungor O.E., 2007, On the Resolution of Financial Crises: The Swedish Experience, Policy Discussion Paper, 21 June 2007.
14.Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
15.Fishback P.V., Social Welfare Expenditures in The United States and The Nordic Countries: 1900–2003, The National Bureau of Economic Research Working Paper 2010, no. 15982.
16.Gołębiowski G., Szczepankowski P., Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu.Implikacje dla Polski, w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, red. J. Bednarczyk, S. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2008.
17.Gylfason T., Holmstrom B., Korkman S., Soderstrom H.T., Vihriala V., Nordics in Global Crisis, Vulnerability and Resilience, The Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki 2010.
18.Jonung L., The Swedish Model for Resolving the Banking Crisis of 1991–93. Seven Reasons why it was Successful, Economic Papers 360, European Commission, Brussels 2009.
19.Jonung L., Kiander J., Vartia P., The Great Financial Crisis in Finland and Sweden. The Nordic Experience of Financial Liberalization, Edward Elgar Publishing Inc., Massachusetts 2009.
20.Ketels C., Sweden’s Position in the Global Economy, Globaliserings Forum Rapport # 2, Stockholm 2012.
21.Kowalski T., The Economic and Monetary Union Countries vs. the Global Crisis, „Poznan University of Economics Review” 2012, vol. 12, no. 2.
22.Krugman P., The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton & Company, New York–London 2009.
23.Kuivalainen S., Nelson K., The Nordic Welfare Model in a European Perspective, Working Paper/ Institute for Futures Studies 11, Stockholm 2010.
24.Kvist J., Greve B., Has the Nordic Welfare Model Been Transformed?, „Social Policy & Administration” 2011, vol. 45, no. 2.
25.Matera R., Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
26.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, www.imf.org/external/country/index.htm.
27.Musiał K., Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2013.
28.Nordhaus W.D., Samuelson S.A., Ekonomia, Rebis, Poznań 2012.
29.Nowiak W., Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.
30.Oberg S., Sweden and the Financial Crisis, Speech of the Sveriges Riksbank, „BIS Review” 2009, no. 7.
31.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, www.oecd.org/statistics/.
32.Ostrup F., Oxelheim L., Wihlborg C., Origins and Resolution of Financial Crises: Lessons from the Current and Northern European Crises, „Asian Economic Papers” 2009, vol. 8, no. 3.
33.Piotrowski B., Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
34.Prystrom J., Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji, „Ekonomista” 2012, nr 4.
35.Rutkowski W., Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzysy, spory, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
36.Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
37.Śledziewska K., Witkowski B., Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy, „Ekonomista” 2012, nr 4.
38.Torres R., Incomplete Crisis Responses: Socio-economic Costs and Policy Implications, „International Labour Review” 2010, vol. 149, no. 2.
39.United Nations Development Programme, www.undp.org/content/undp/en/home.html.
40.Urząd statystyczny Danii, www.dst.dk/en.aspx.
41.Urząd statystyczny Finlandii, www.stat.fi/index_en.html.
42.Urząd statystyczny Szwecji, www.scb.se/en_/.
43.World Economic Forum, www.weforum.org/reports.
44.Vitek F., Spillovers to and from the Nordic Economies: A Macroeconometric Model Based Analysis, „IMF Working Paper” 2013, no. WP/13/225.
45.Wade R., From Global Imbalances to Global Reorganizations, „Cambridge Journal of Economics” 2009, vol. 33.
46.Wojtyna A., Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, PWE, Warszawa 2013.