Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi – szanse i zagrożenia

Autorzy: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Słowa kluczowe: szanse zagrożenia wzrost gospodarczy TTIP umowa o wolnym handlu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:7 (79-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi będzie dokumentem o historycznym znaczeniu dla gospodarki światowej. Komisja Europejska szacuje, że jeśli porozumienie wejdzie w życie, może przynieść Unii rocznie dodatkowe 119 mld euro, a Stanom Zjednoczonym – 95 mld euro. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie, w jaki sposób TTIP może pozytywnie wpływać zarówno na gospodarkę światową, jak i polską, ale też jakie zagrożenia niesie za sobą wprowadzenie porozumienia o wolnym handlu pomiędzy partnerami, których połączone gospodarki tworzą ponad połowę światowego PKB.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.About TTIP, http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_pl.htm.
2.Ambroziak Ł., Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
3.Bertelsmann Stiftung Raport, www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017June%202013.pdf.
4.Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE Warszawa 2006.
5.Gurbiel R., TTIP: szanse i wyzwania dla biznesu, raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2013.
6.Impact Assessment Report on the Future of EU–US Trade Relations, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150759.pdf.
7.Państwa członkowskie popierają negocjacje w sprawie inwestycji i handlu pomiędzy UE a USA, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_pl.htm.
8.TTIP in six pages, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152462.pdf.
9.www.european-council.europa.eu/council-meetings/conclusions.aspx?lang=pl.
10.www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/TTIP/Publikacje+dotyczace+TTIP/5+najwazniejszych+perspektyw+i+nadziei+TTIP/Bezposredni+wp%C5%82yw+ekonomiczny.
11.www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18355.pdf.
12.Wydymus S., Maciejewski M., Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, CeDeWu, Warszawa 2014.