Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym

Autorzy: Sebastian Piotrowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: teoria portfela model CAPM ryzyko rynkowe ryzyko płynności
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (195-208)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono model równowagi rynku kapitałowego z ryzykiem płynności. Wyszczególniono ryzyko rynkowe oraz ryzyko płynności akcji w modelu wyceny dóbr kapitałowych w celu ich identyfikacji i oceny istotności. Wpływ ryzyka płynności na wycenę aktywów na polskim rynku kapitałowym został zweryfikowany na podstawie stóp zwrotu i wolumenu akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w okresie od 2000 do 2014 roku. Dokonano estymacjiparametrów modelu CAMP z ryzykiem płynności uogólnioną metodą momentów GMM. W badaniach sprawdzono dokładność modelownia oczekiwanych stóp zwrotu akcji. Zaprezentowano wyniki aproksymacji wartości oczekiwanych stóp zwrotu portfeli zróżnicowanych kosztami płynności. Podano warunki, w jakich ryzyko płynności poprawia dokładność wyceny aktywów na rynku kapitałowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acharya V.V., Pedersen L.H., Asset Pricing with Liquidity Risk, „Journal of Financial Economics” 2005, vol. 77.
2.Amihud Y., Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects, „Journal of Financial Markets” 2002.
3.Amihud Y., Mendelson H., Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, „Journal of Financial Economics” 1986, vol. 17.
4.Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG--Press, Warszawa 1998.
5.Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.