Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 34.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
2. (Nie)obiektywna podmiotowość
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
3. Ekonomiczne i społeczne konsekwencja wyżu demograficznego w Polsce w latach 1966-1970 /ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich. i północnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Przejdź
4. Społeczno-demograficzne i kulturowe przeobrażenia Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Przejdź
5. Cechy systemu centralnego kierowania gospodarką narodową w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
6. XXV lat NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
7. Ewolucja systemu bodźców materialnych w przedsiębiorstwach socjalistycznych NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
8. Jednolity system socjalistycznego kształcenia w NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Przejdź
9. Kierunki i zasady zmian systemu płac w NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
10. Przemiany strukturalne przemysłu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1950-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
11. XXXV lat NRD - kształtowanie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
12. Zasady gospodarowania siłą roboczą w przedsiębiorstwach państwowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
13. Z badań nad kształtowaniem się społeczności państwowych, gospodarstw rolnych w województwie koszalińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
14. Wpływ regulacji płac na dynamikę i strukturę płac w latach 1971-1976. /Na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z terenu Szczecina/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
15. Czynnik przestrzeni w zarządzaniu przedsiębiorstwem socjalistycznym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
16. Niesprawność procesu planowania jako przyczyna alienacji pracy /z badań w przedsiębiorstwach woj. szczecińskiego w latach siedemdziesiątych/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
17. Samodzielność finansowa w mechanizmie zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
18. Stosunki ekonomiczne w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
19. Teoria i praktyka ustalania cen fabrycznych w NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Przejdź
20. Zarządzanie przedsiębiorstwem socjalistycznym. /Na przykładzie przedsiębiorstwa PKP/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
21. Społeczno-gospodarczy dorobek Pomorza Zachodniego w 30-leciu /PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
22. Koszty bezpośrednie jako podstawa kalkulacyjna cen. /Na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Dana" i "Odra" /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Przejdź
23. Stan i kierunki rozwoju przemysłu województwa szczecińskiego w 40-leciu Polski Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
24. Rozbudowa drogi wodnej Szczecin-Świnoujście w XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
25. Wpływ wahań koniunkturalnych na żeglugę śródlądową Niemieckiej Republiki Federalnej /na przykładzie sytuacji w latach 1950-1964/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
26. Współpraca gospodarcza przedsiębiorstw gospodarki morskiej województwa szczecińskiego z przedsiębiorstwami morskimi Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
27. Narzędzia zarządzania przedsiębiorstwami transportu morskiego w Niemieckiej Republioe Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
28. Porty morskie i żegluga morska Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
29. Zaplecze portu szczecińskiego w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego 1818-1890 /w świetle przewozów kolejowych i wodnych/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
30. Główne etapy i kierunki rozwoju przemysłu w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
31. Kontakty handlowe portu szczecińskiego z Królestwem Polskim w latach 1818-1890
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
32. Nauki ekonomiczne w Szczecinie w okresie 35-lecia /PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
33. Kroki; Prolog ; Jak to jest; Wspomnienia dzieciństwa; Cmentarz; Spotkanie; Jeszcze nie czas; Wieczór; Kaleka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 12 1960 1960 Przejdź
34. System motywacyjny w transporcie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
Strona