Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1969
Wpływ wahań koniunkturalnych na żeglugę śródlądową Niemieckiej Republiki Federalnej /na przykładzie sytuacji w latach 1950-1964/

Autorzy: Klemens Piotrowski
Rok wydania:1969
Liczba stron:19 (135-153)