Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1-2 1985
XXXV lat NRD - kształtowanie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego

Autorzy: Klemens Piotrowski
Rok wydania:1985
Liczba stron:20 (57-76)