Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1985

Rok wydania:1985

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Piłsudski i piłsudczycy w ocenie Stanisława Strońskiego /do 1921 r./

11 (7-17) Janusz Faryś Więcej
2.

Warszawskie środowisko neoslawistów w latach 1906-1910

14 (19-32) Antoni Giza Więcej
3.

Początki zalewowej żeglugi parowej w Szczecinie w latach 1825-1860

24 (33-56) Włodzimierz Stępiński Więcej
4.

XXXV lat NRD - kształtowanie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego

20 (57-76) Klemens Piotrowski Więcej
5.

Znaczenie NRD dla procesów polityczno-terytorialnej stabilizacji Europy

21 (77-97) Kazimierz Wasiak Więcej
6.

Przemiany strukturalne w przemyśle NRD

26 (99-124) Marek Czajkowski Więcej
7.

Porażka małżeńska w rodzinach marynarzy

14 (137-150) Ludwik Janiszewski Więcej
8.

Aktywność kulturalna społeczności małych miast

20 (151-170) Robert Woźniak Więcej
9.

Dynamika struktury nieformalnej załogi pływającej statku rybackiego

10 (171-180) Bolesław Klepajczuk Więcej
10.

Wybrane problemy gospodarki zbożowej w Polsce i województwie szczecińskim

9 (181-189) Roman Kobyliński Więcej
11.

Organizacja i zadania spółdzielczości rolniczej w Polsce

19 (191-209) Lech Pałasz Więcej
12.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego portów morsko-rzecznych ujścia Odry

12 (211-222) Henryk Salmonowicz, Dariusz Bernacki Więcej
13.

Stan i perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych między Polską i krajami Afryki Zachodniej w świetle sytuacji ekonomicznej u progu lat osiemdziesiątych

24 (223-246) Jerzy Dudziński, Stanisław Flejterski, Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
14.

Instytucja małżeństwa w Polsce w latach 1918-1939

16 (247-262) Bogumił Łuczak Więcej
15.

Słownik etymologiczny miast i gmin PRL

3 (263-265) Stanisław Rospond Więcej
16.

Przemiany gospodarcze na terenie rejencji koszalińskiej w latach 1850-1914

5 (265-269) Józef Lindmajer Więcej
17.

Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 69

3 (269-271) --- Więcej
18.

Gospodarowanie w transporcie

4 (272-275) Andrzej Piskozub Więcej
19.

Odtwarzanie majątku trwałego w przedsiębiorstwach przemysłowych

4 (275-278) Władysław Janasz Więcej