Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1985
Początki zalewowej żeglugi parowej w Szczecinie w latach 1825-1860

Autorzy: Włodzimierz Stępiński
Data publikacji całości:1985
Liczba stron:24 (33-56)