Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1-2 1985
Dynamika struktury nieformalnej załogi pływającej statku rybackiego

Autorzy: Bolesław Klepajczuk
Rok wydania:1985
Liczba stron:10 (171-180)