Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 55.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświadczenia przeszłości i stan współczesny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
2. Aktywność Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie W latach 1994–2014
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
3. Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
4. Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
5. Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
6. Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
7. Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
8. Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
9. Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
10. Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej w latach 1960-1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
11. Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
12. Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
13. Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
14. Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
15. Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
16. The Swedish Trade Union, Swedish Society and Polish Pro-independence Emigration in Sweden Toward the Independent Self-governing Trade Union Solidarity and the Democratic Opposition in the Polish People's Republic in the Years 1980-1990.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
17. THE LIFE AND ACTIVITIES OF PROFESSOR JERZY TRZOSKA
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
18. GREAT BRITAIN IN THE ECONOMIC LIFE OF THE FREE CITY OF GDAŃSK IN THE YEARS 1920–1939
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
19. Use of Tows Analysis in Tourism and Recreation Strategy Planning by a Commune Governing the Hosting Area
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
20. Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
21. PROFESSOR EUGENIUSZ STANISŁAW KRUSZEWSKI, DOCTOR HABILITATED – HISTORIAN, POLITICAL EMIGRANT, DIPLOMAT AND SOCIAL ACTIVIST
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
22. EKONOMISKA RELATIONER MELLAN FRIA STADEN GDANSK OCH DANMARK UNDER ÅREN 1920–1939
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
23. Assessment of the possibility of tourism development in Białowieża Forest after the spruce bark beetle outbreak
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
24. Próba kartograficznej rekonstrukcji rzeźby terenu Starego Miasta w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
25. Polityka PRL wobec krajów socjalistycznych na przykładzie stosunków polsko-bułgarskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Przejdź
26. Dynamika struktury nieformalnej załogi pływającej statku rybackiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
27. Oczekiwania pracowników morskich wobec przełożonych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
28. Wizja przyszłej Polski w świadomości studentów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Przejdź
29. Wpływ studiów rolniczych na stosunek młodzieży do zawodu inżyniera rolnika
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
30. Zawody i stanowiska w ocenie mieszkańców województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
31. Potrzeby i aspiracje społeczne. Z badań na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
32. Polski Związek Zachodni w Szczecinie w latach 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
33. Wspomnienia z działalności PPR w powiecie chojeńskim w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Przejdź
34. Polsko-bułgarskie stosunki gospodarcze i współpraca naukowo-techniczna w okresie po II wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
35. Hasła morskie w "Małym słowniku ekonomicznym"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
36. Morskie kolegium ekonomiczne w Gdyni i jego kwartalnik "Uprawa Morza"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
37. Morski rocznik statystyczny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
38. Morski Rocznik Statystyczny 1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
39. Koncepcja budowy portu pełnomorskiego na Wybrzeżu Środkowym /Koszalin - Jamno/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Przejdź
40. Niektóre problemy industrializacji polskich portów morskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1960 1960 Przejdź
41. Powiązanie gospodarki portu z gospodarką miasta
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Przejdź
42. Węzłowe problemy szkoły i nauczyciela w województwie szczecińskim w latach 1945-1960
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1960 1960 Przejdź
43. Morskie szkolnictwo zawodowe w przedwojennej Gdyni
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1968 1968 Przejdź
44. Młodzież a wybór kierunku studiów i zawodu. Wyniki badań wśród studentów Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Przejdź
45. Pięć lat działalności Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Przejdź
46. Rekrutacja i sprawność studiów w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie w latach 1954-1964
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Przejdź
47. Na szlakach turystycznych województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
48. Turystyka wyjazdowa mieszkańców województwa szczecińskiego do NRD w latach 1972-1978
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
49. Składniki heroizmu w literackiej postaci nauczyciela
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Przejdź
50. Strategia ideowoartystyczna w polskiej "powieści rozwojowej" po 1918 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
51. Terminologia morska w Słowniku Języka Polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Przejdź
52. Byłem juniorem
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
53. Na marginesie pamiętnika Bolesława Kasprowicza "Byłem juniorem"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
54. Na marginesie książki Stanisława Darskiego i Witolda Strąka "Rozwój i perspektywy gospodarki morskiej w Polsce"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
55. Administration and Operation of the Commercial Seaports in Gdańsk and Gdynia During the Second World War
(Studia Maritima)
Vol. 35 2022 2022 Przejdź
Strona