Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2017
Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych

Autorzy: Kacper Pencarski
Słowa kluczowe: ludność autochtoniczna Krajniacy Złotowscy Kaszubi Polskie Radio archiwa dokumentacja audiowizualna Pomorze Zachodnie województwo koszalińskie powiat złotowski powiat bytowski powiat słupski Bytów Koszalin kultura polityka gospodarka
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:22 (237-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono zbiorom audiowizualnym, które odzwierciedlają życie i działalność ludności rodzimej województwa koszalińskiego, a które powstały w latach 1957–1975. Zbiory te, przechowywane w taśmotece Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie, stanowią interesujący materiał badawczy, niepozbawiony jednakże akcentów propagandowych. Województwo koszalińskie do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku objęte było zasięgiem Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie, toteż rejestracja materiału dźwiękowego, jego obróbka (montaż) i emisja odbywała się w ramach jednej jednostki administracyjnej i właściwości terytorialnej rozgłośni, na wzór pozostałych 16 rozgłośni Polskiego Radia. Zaakcentowano rolę Polskiego Radia w kształtowaniu tożsamości regionalnej wschodniej części Pomorza Zachodniego, jak i powiązania tego obszaru z pozostałymi ziemiami polskimi. W artykule dokonano przeglądu zawartości taśm magnetycznych wraz z danymi technicznymi oraz osobami odpowiedzialnymi za produkcję materiału dźwiękowego oraz jego montaż.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Państwowe w Koszalinie: Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Zarząd Okręgu w Koszalinie, sygn. 1–12.
2.Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie „Polskie Radio Koszalin”: Taśmoteka, sygn. 3, 7, 15, 16, 25, 41, 68, 139, 144, 292, 298, 342, 350, 393, 453, 470, 485,
3.558, 590, 606, 627, 651, 652, 657, 705, 748, 755, 763, 798, 810, 858, 986, 1165, 1172, 1177, 1220, 1238, 1246, 1247, 1304, 1548, 1701, 1702, 1732, 1760, 1768, 1789, 1793, 1795, 2048, 2067, 2092.
4.Archiwum Kacpra Pencarskiego: Konferencja Kaszubsko-Pomorska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 6.12.2016, sygn. 234423.
5.Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin SA” z 12.11.2012 r. (dostępny w Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie).
6.Zbiór przepisów prawnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, red. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001.
7.Gołembiewska-Tereszkiewicz B., Muzyka w rozgłośni, w: Na koszalińskiej antenie, red. W. Król, C. Kuriata, Z. Wieliczko, Koszalin 1978.
8.Król W., Rozgłośnia a region i kraj, w: Na koszalińskiej antenie, red. W. Król, C. Kuriata, Z. Wieliczko, Koszalin 1978.
9.Szulc P., Fikcja czy rzeczywistość? Wybór audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 1946–1989, Szczecin 2009.