Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 96.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. VON DER KAISER-WILHELM- ZUR JOHANNES-PAUL-II.-ALLEE: STRASSENNAMEN VON STETTIN/SZCZECIN ZWISCHEN GESCHICHTE UND POLITIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Czy można ukryć się przed kulturą medialną?
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Przejdź
3. Inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej. Utrwalanie enklawy etnicznej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Przejdź
4. Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
5. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
6. Gefühlskulturen in der Außenpolitik Zur Emotionalität in den internationalen Beziehungen (am Beispiel Deutschlands seit 1945)
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
7. Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
8. Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
9. ŹRÓDŁA SUKCESU RYNKOWEGO – MODEL TEORETYCZNY I WERYFIKACJA EMPIRYCZNA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
10. Kultura organizacyjna a dojrzałość projektowa organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
11. Kultura kaizen w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
12. Rycerz, wojownik, poeta. Okołoliterackie aspekty kultury rycerskiej na Śląsku i jej czeskie inspiracje
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
13. Pozostałości kultury oralnej w powieściach Zamek Koniecpolskich oraz Matylda i Daniło Anny Mostowskiej
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
14. Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
15. Wielokulturowe dziedzictwo Pomorza w polityce wystawienniczej Muzeum Narodowego w Szczecinie
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
16. Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
17. Obst und Rosen: Angelika Reitzers Roman „Wir Erben“ im Blickfeld der (kultur)anthropologischen Literaturwissenschaft
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
18. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
19. ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
20. KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
21. Głód autentyzmu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
22. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
23. Autobiografia, traktat, kultura ludowa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
24. Sienkiewicz w Katalonii, czyli jak jedna „mała literatura” staje się słyszalna w drugiej1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
25. Męskości argentyńskie a Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
26. Kazimierz Rzepecki – idealista i mąż nieidealny Izabeli Moszczeńskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
27. Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
28. Big Data: nowe wyzwania a zmiana kultury organizacji
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
29. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
30. Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
31. Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
32. „Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
33. Czym jest poezja, czym jest religia? Kilka uwag o antologiach współczesnej poezji religijnej w Polsce i Szwecji
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
34. Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
35. Wybrane skutki niedoboru uwagi i nadużywania ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
36. Moraltheologischen implikationen des glaubens nach der apostolichen exhortation evangelii Gaudium des Papsted Franziskus
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
37. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
38. Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
39. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
40. Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
41. Pop-rytualne oblicze uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
42. Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim Wybrzeżu Meksykańskiego Jukatanu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
43. Nowa ewangelizacja w służbie wiary
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
44. Problem aktualności języka mistycznego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
45. Niemcy wczoraj i dziś. Przyczynek do analizy przemian społeczno-kulturowych ludności niemieckiej Dolnego Śląska od 1945 roku do współczesności
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
46. Autobiografia jako alternatywa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
47. Changes in work culture in one-generation companies in the it sector
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
48. „Nowy rok, nowe kłopoty. Trzeba się znów wypłakać przed towarzyszem Gołombem”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
49. Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950–1958 jako przykład egodokumentów
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
50. Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
51. Rzeczy i ich ludzie. "W obronie rzeczy" Bjørnara Olsena
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
52. Kultura jako źródło soft power państwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
53. Wybrane historycznokulturowe aspekty frazeologii rzemieślniczej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
54. Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą kaizen – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
55. Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
56. Wydatki na turystykę zorganizowaną polskich gospodarstw domowych w latach 2005-2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
57. Zarządzanie talentami jako komponent innowacyjnej kultury organizacji przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
58. Podróżnicy-regionaliści. Podróże intelektualne do Argentyny a badania regionalne
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
59. Whitman’s One’s-Self and En-Masse Rewritten. On the Polish Reception Series of ”One’s-Self I Sing”
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
60. Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
61. Ekosystemy – nieskończone zasoby oparte na kapitale ludzkim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
62. Jiddische Sprache als Kulturträger in Polen nach der Schoah
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
63. Rola Matki Boskiej w świetle nauk o rzeczach ostatecznych Jacka Liberiusza
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
64. Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
65. Badania marketingowe ‒ korzyści z rezultatów wobec wewnętrznych ograniczeń podmiotów gospodarczych i środowiska ich działania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
66. Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
67. Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
68. Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
69. Matka Jezusa w nauczaniu i tradycji apostolskiej wzorem współczesnej katechezy maryjnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
70. Od kapliczki do mody. Obraz Maryi w kulturze współczesnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
71. Sentymentalizm a kultura repetycji. Rola nawiązań muzycznych w polskiej literaturze najnowszej
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
72. Inspiracje marksowskie w teoriach wychowania: Antonio Gramsci, Paulo Freire, Martha Nussbaum i inni
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
73. Social, cultural and economic value of business events - designing content versus creativity experiences
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
74. Myśl i postawa Edyty Stein inspiracją do budowania edukacyjnej kultury dialogu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
75. Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
76. Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
77. Kryteria dyskursu publicznego w perspektywie korelacji między radykalizmem a poprawnością polityczną
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
78. Pisarz i krytyk, czyli Gombrowicz Kijowskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
79. DIE BEZIEHUNGEN DER LUTIZEN IM OSTSEERAUM (10.–12. JAHRHUNDERT)
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
80. Konsulat honorowy w Szczecinie jako narzędzie włoskiej dyplomacji kulturalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
81. Recording an Oral Message. Jerzy Ficowski and Papusza’s Poetic Project in the Postcolonial Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
82. Religia chrześcijańska a nowa kultura. Trudności w dialogu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
83. Wpływ instytucji kulturalnych na społeczność muzułmańską i hiszpańską
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Przejdź
84. Celebrating school remembrance days “rebooted”
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Przejdź
85. Ectoparasitic species of the genus Trichodina (Ciliophora: Peritrichida) parasitizing Macedonian freshwater fish
(Acta Biologica)
No. 27 2020 Przejdź
86. Działalność społeczno-polityczna Ukraińców w Polsce w okresie tzw. karnawału „Solidarności” (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
87. Śladem kulturowego dziedzictwa melodramatu o charakterze tanecznym
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
88. Kultura cyfrowa jako kontekst współczesnej katechezy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
89. Kultura pisania Artura Daniela Liskowackiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
90. Wpływ ograniczeń sanitarnych COVID-19 na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Przejdź
91. The Problem of Culture and Nature in Carl Gustav Jung’s Psychoanalytical Concept
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
92. Współczesne formy bałwochwalstwa – perspektywa katechetyczna
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
93. Eingrenzung durch Sprache und Identität bei Michael Zeller in "Die Reise nach Samosch" und bei Stephan Wackwitz in "Ein unsichtbares Land"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Przejdź
94. Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956). Cz. 2.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
95. Prawo i literatura a historia – związki (nie)oczywiste
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
96. Stan zapaści. Prowincja w polskich filmach fabularnych zrealizowanych po 1989 roku
(Film. Historia i Konteksty)
. 2023 Przejdź
Strona