Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2014
Inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej. Utrwalanie enklawy etnicznej

Autorzy: Sylwia Słowińska
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: kultura łemkowska enklawa etniczna działalność kulturalna
Rok wydania:2014
Liczba stron:11 (51-61)

Abstrakt

W artykule na podstawie koncepcji enklaw opisano inicjatywy kulturalne i edukacyjne Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej. Autorka zwraca uwagę na dwoisty charakter inicjatyw stowarzyszenia. Z jednej strony bowiem działania polegają na integrowaniu społeczności wokół wspólnych wartości, uwydatnianiu różnicy kulturowej, podtrzymaniu odrębności, czyli zamykaniu się przed wpływami rozmywającymi odmienność etniczną Łemków. Jest to więc umacnianie granic enklawy etnicznej. Z drugiej zaś strony te same inicjatywy są wyrazem otwierania się Łemków na środowisko, „wychodzenia z cienia”, otwartego prezentowania swojej kultury i pełnoprawnego uczestniczenia w życiu kulturalnym środowiska i poza nim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barwiński M. 2009, Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 roku – uwarunkowania i kontrowersje, w: Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. II, red. S. Dudra,