Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną

Autorzy: Patrycja Bąk
AGH w Krakowie

Mariusz Kapusta

Marta Sukiennik
Słowa kluczowe: kultura korporacyjna determinanty lean management bezpieczeństwo pracy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (485-494)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie istoty kultury korporacyjnej w przedsiębiorstwie oraz jej determinant. Kultura korporacyjna jest ściśle powiązana z kulturą organizacyjną, która jest zbiorem wartości funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, iż wiele czynników kształtuje zagadnienie kultury korporacyjnej, począwszy od otoczenia firmy, poprzez jej cechy oraz styl zarządzania. W niniejszej pracy zaprezentowano kilka wybranych elementów z podkreśleniem jednostki ludzkiej w roli głównej i jej bezpieczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aniszewska, G., Gielnicka, I. (1999). Firma to ja, firma to my. Poradnik kultury organizacyjnej firmy. Gdańsk: ODiDK.
2.Bąk, P., Sukiennik, M., Kowal, B. (2016). Corporate Culture in Terms of Management Processes in the Polish Mining Companies. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, July–December.
3.Coleman, J. 6 składowych wyższej kultury organizacyjnej. Pobrano z: http://www.hbrp.pl/news.php?id=1026 (28.04.2017).
4.Gniazdowski, A., Skibiński, J. (1999). Kształtowanie zachowań pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
5.Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1996). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
6.McKenna, E., Beech, N. (1997). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner i Spółka.
7.Pęciłło, M. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 3 (474).
8.Strategor (1996). Zarządzanie Firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość. PWE.
9.Szczygielska, A. (2014). Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 4 (475).
10.Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.