Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
ŹRÓDŁA SUKCESU RYNKOWEGO – MODEL TEORETYCZNY I WERYFIKACJA EMPIRYCZNA

Autorzy: Robert Kozielski
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: strategie organizacji zarządzanie kultura organizacyjna przewaga konkurencyjna
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (153-166)

Abstrakt

Poszukiwanie źródeł sukcesu organizacji jest jednym z kluczowych obszarów zainteresowania nauk o zarządzaniu. W 2011 roku w oparciu o badania jakościowe opracowano model teoretyczny, który opisuje źródła sukcesu rynkowego firm działających na polskim rynku. Model ten obejmuje cztery główne źródła sukcesu – są to: możliwości biznesowe, koncept i model biznesowy, sprawność operacyjna, kultura organizacyjna i lider. Celem badań prowadzonych w 2014 roku była empiryczna weryfikacja modelu. Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań i identyfikuje zależności pomiędzy zmiennymi opisanymi w modelu teoretycznym a sukcesem rynkowym mierzonym zyskiem, przychodami ze sprzedaży, udziałem rynkowym oraz preferencjami wobec marki. Analiza zebranych danych wskazała naistnienie zależności pomiędzy opisanymi w modelu teoretycznym źródłami sukcesu a wynikami rynkowymi. Przedsiębiorstwa, które odznaczają się wyższą zdolnością do odkrywania możliwości biznesowych, budowania unikalnych i spójnych konceptów i modeli biznesowych, które są sprawniejsze operacyjnie oraz dysponują wartościowymi liderami i kulturą organizacyjną wspierającymi rozwój organizacji, odnoszą lepsze wyniki rynkowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnard Ch.I., The Functions of Executive, Harvard University Press, Cambridge 1938.
2.Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1962.
3.Collins J.C., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje, Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa 2003.
4.Drucker P.F., Praktyka zarządzania, AE Kraków, Kraków 1998.
5.Fayol H., Administration Industrielle et Generale, Sir Isaac Pitman & Sons, Londyn 1949.
6.Galbraith J., Kazanjian R., Strategy Implementation – Structure, Systems, and Process, St. Paul, MN, West Publishing, 1986.
7.Hades R.H., Why Japanese Factories work, „Harvard Business Review” 1981, Vol. 59, July/ August.
8.Hope J., Hope T., Competing in the Third Wave, „Harvard Business School Press”, Boston 1997.
9.Kanter R.M., The Change Masters – Innovations for Productivity in the American Corporation, Simon & Schuster, New York 1983.
10.Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, wyd. IV, Warszawa 1965.
11.Kozielski R., Biznes nowych możliwości, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
12.Lewin A.Y., Minton J.W., Determining Organizational Effectiveness – Another Look, and an Agenda for Research, „Management Science” 1986, Vol. 32, May.
13.Likert R.L., New Patterns of Management, McGraw-Hill, New York 1961.
14.Mayo E., The Human Problems of an Industrial Civilization, Macmillan, New York 1933.
15.Maidique M.A., Entrepreneurs, Champions and Technological Innovation, „Sloan Management Review” 1980, Vol. 21.
16.McFarland K.R., Przełomowe firmy, MT Biznes, Warszawa 2009.
17.McGregor D., The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York 1960.
18.Mumtaz A., Raynor M.E., Trzy reguły dla firm, które chcą być wybitne, „Harvard Business Review Polska” 2013, nr 129.
19.Ouchi W.G., Theory Z – How American Business Can Meet the Japanese Challenge, Addison- Wesley, Massachusetts 1981.
20.Pascal R.T., Athos A.G., The Art of Japanese management, Simon and Schuster; New York 1981.
21.Peters T.J., Waterman R.H., In Search of Excellence – Lessons from America’s Best-Run Companies, Harper & Row, New York 1982.
22.Phillips T., Spektakularne upadki wielkich firm, Wolters Kluwer, 2011.
23.Simon H.A., Administrative Behavior – A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, Macmillan, New York 1947.
24.Sloan A.P., My Years with General Motors, Doubleday, New York 1963.
25.Taylor F.W., The Principles of Scientifi c Management, Harper & Row, New York 1911.
26.Tichy N.M., Devanna M.A., The Transformational Leader; Wiley, New York 1986.
27.Trout J., Trout o strategii, PWE, Warszawa 2005.
28.Wheelwright S.C., Where Operations Really are Strategic, „Harvard Business Review” 1981, Vol. 59.
29.Wong V., Saunders J., Business Orientations and Corporate Success, „Journal of Strategic Marketing” 1993, Vol. 1, March.
30.Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie; PWN, Warszawa 1975.