Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch

Autorzy: Aleksandra Krukowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: psychoanaliza autobiografia kobieta kultura
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (89-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą nadpisania znaczeń do już istniejących analiz kilku autobiografikcyjnych tekstów Heleny Deutsch. Świadomość tekstualnego charakteru obydwu dyskursów: psychoanalizy i autobiografii dała asumpt autorce Konfrontacji z samą sobą do podjęcia swoistej gry z odbiorcą rekonstruującym biografię. Reprezentacje podmiotu potwierdzają jedynie to, że jest on nie tyle rekonstruowany w opowieści, co wciąż stwarzany, pomiędzy normatywem prawdy i fikcji, pragnienia i spełnienia. Kryptonimowanie sensów rozwija ten pasjonujący rodzinny romans, jakim niewątpliwie jest autobiografia Deutsch oraz teksty ją uzupełniające, w niemożliwy do zatrzymania obrotowy ruch tropów, supozycji i hipotez.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Appignanesi, Lena, Forrester John. „Helena Deutsch: Kobieta jak gdyby nowoczesna”. W: Kobiety Freuda. Tłum. Elżbieta Abłamowicz, 322–345. Warszawa: Czarna Owca, 1992.
2.Cixoux, Helene. „Śmiech Meduzy”. W: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. Anna Nasiłowska, konsultacja Marek Bieńczyk, 168–187. Tłum. Anna Nasiłowska. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2001.
3.Deutsch, Helena. Konfrontacja z samą sobą. Epilog. Tłum. Adam Pluszka. Warszawa: Cyklady, 2008.
4.Deutsch, Helena. „Osobowość «jak gdyby» (1934)”. W: Psychoanaliza w Polsce 1909–1946, red. Lena Magnone, 354–367. Tłum. Mateusz Franczak. T. 1. Warszawa: Kronos, 2016.
5.Deutsch, Helena. „Psychologia kobiet w odniesieniu do funkcji prokreacji (1924)”. W: Psychoanaliza w Polsce 1909–1946, red. Lena Magnone, 327–339. Tłum. Mateusz Franczak. T. 1. Warszawa: Kronos, 2016.
6.Deutsch, Helena. The Psychology of Women. T. 1–2. New York: 1944–1945.
7.Doubrovsky, Serge. „Autobiografia/prawda/psychoanaliza”. Tłum. Anna Turczyn. Teksty Drugie 1/2 (2007): 189–203.
8.Galant, Arleta. Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. Warszawa: DiG, 2010.
9.Galant, Arleta. „Autobiografia i płeć”. W: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, przy współpr. Jadwigi Mielcarek i Aleksandry Gieczys. Warszawa: Feminoteka, 2007.
10.Magnone, Lena. Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. T. 1–2. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.
11.Markowski, Michał Paweł. „Czy możliwa jest poetyka eseju?”. W: Poetyka bez granic. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki, Wojciech Tomasik, 109–119. Warszawa: Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1995.
12.Ostaszewska, Aneta. „Kobiece praktyki autobiografistyczne na przykładzie wybranych esejów bell hooks. Perspektywa pedagogiki feministycznej”. T. 18. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 72 (2015), 4: 37–51.
13.Pekaniec, Anna. „Autobiografia, psychoanaliza, kobieta. O Heleny Deutsch «Konfrontacji z samą sobą»”. Ruch Literacki 4–5 (2011): 437–449.
14.Pekaniec, Anna. „Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2014), 2: 13–28.
15.Roazen, Paul. Helene Deutsch. A Psychoanalyst’s Life. New Brunswick, New Jersey, 1992.
16.Smith, Sidonie. A Poetics of Women’s Autobiography: Marginality and the Fictions of Self-Representation. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
17.Smith, Sidonie, Watson Julia. „Wprowadzenie: koncepcje podmiotowości w kobiecych praktykach autobiograficznych”. W: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. Agnieszka Gajewska. Tłum. Aleksandra Grzemska, Małgorzata Wesołowska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012.
18.Turczyn, Anna. „Autofikcja czyli autobiografia psychopolifoniczna”. Teksty Drugie 1/2 (2007): 204–211.