Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2014
Czy można ukryć się przed kulturą medialną?

Autorzy: Marian Golka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: enklawa izolacja wolność uzależnienie media kultura
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:10 (5-14)

Abstrakt

W artykule najpierw przywołano rozważania dotyczące enklaw, które mogą być oceniane pozytywnie – czyli takich, które są rodzajem „zamknięcia przed”. Następnie przypomniano najważniejsze sprawy dotyczące rozumienia kultury masowej, internetu oraz innych elektronicznych urządzeń współtworzących dzisiejszą kulturę medialną. Przede wszystkim jednak rozważany jest problem, czy w cywilizacji współczesnej, choćby potencjalnie, możliwe jest pełne odizolowanie się od tej medialnej kultury. W konkluzji stwierdzono, że niestety taka izolacja, gdyby miała być pełna i konsekwentna, praktycznie nie jest możliwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.art. nie ma bibliografii