Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Kultura pisania Artura Daniela Liskowackiego

Autorzy: EWA KOŁODZIEJEK ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: język pisarza kultura języka etyka słowa
Rok wydania:2021
Liczba stron:10 (77-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest językoznawczą refleksją nad literacką polszczyzną Artura Daniela Liskowackiego. Autorka analizuje język utworów z perspektywy kanonów kultury języka, reguł normatywnych, komunikacyjnych i etycznych. Wskazuje na językową inwencyjność pisarza, walory artystyczne jego tekstów, umiejętne balansowanie na pograniczu powagi i humoru, a także podstawy etyczne rządzące jego estetycznymi wyborami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapliński, Przemysław. Rec. książki Eine kleine Artura Daniela Liskowackiego. Dostęp 1.07.2021. http://www.wforma.eu/64,eine-kleine.html.
2.Czechowicz, Jarosław. „Murzynek B.” Artur Daniel Liskowacki. Dostęp 1.07.2021. http://krytyczny-mokiem.blogspot.com/2011/10/murzynek-b-artur-daniel-liskowacki.html.
3.Czerska, Tatiana. Rec. książki Eine kleine Artura Daniela Liskowackiego. Dostęp 1.07.2021. http:// www.wforma.eu/64,eine-kleine.html.
4.Doroszewski, Witold. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim. Warszawa: PIW, 1966.
5.Grice, Paul Herbert. „Logika i konwersacja”. Tłum. Jadwiga Wajszczuk, Przegląd Humanistyczny 6 (1977): 85–99.
6.Kozłowska, Anna. Etyczny wymiar komunikacji literackiej w perspektywie językoznawstwa. Dostęp 1.07.2021. https://docplayer.pl/209073386-Etyczny-wymiar-komunikacji-literackiej-w-perspektywie-jezykoznawstwa.html.
7.Kukliński, Paweł. Co za dużo, to niezdrowo. Lubimyczytać.pl. Dostęp 1.07.2021. https://lubimyczy¬tac.pl/oficjalne-recenzje-ksiazek/454/co-za-duzo-to-niezdrowo.
8.Kuźma, Erazm. Rec. książki Eine kleine Artura Daniela Liskowackiego. Dostęp 1.07.2021. http:// www.wforma.eu/64,eine-kleine.html.
9.Liskowacki, Artur Daniel. Balbaryk i skrzydlate psy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1983.
10.Liskowacki, Artur Daniel. Gęba w czeskim biustonoszu. 24Kurier.pl. Dostęp 1.07.2021. https://24ku¬rier.pl/blogi/artur-d-liskowacki/geba-w-czeskim-biustonoszu/.
11.Liskowacki, Artur Daniel. Murzynek B. Warszawa: W.A.B., 2011.
12.Liskowacki, Artur Daniel. „Ogród, miasto, język”. W: tegoż, Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci, s. 35–45. Szczecin: Wydawnictwo 13 Muz, 2002.
13.Liskowacki, Artur Daniel. Pociąg do autobusu. 24Kurier.pl. Dostęp 1.07.2021. https://24kurier.pl/ blogi/artur-d-liskowacki/pociag-do-autobusu/.
14.Liskowacki, Artur Daniel. Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci. Szczecin: Wydawnictwo 13 Muz, 2002.
15.Markowski, Andrzej. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: PWN, 2005.
16.Markowski, Andrzej. Polszczyzna spolegliwa. O języku Dzienników Marii Dąbrowskiej. Warszawa: PWN, 2021.
17.Niewiara, Aleksandra. My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2020.
18.Nowacki, Dariusz. Artur Daniel Liskowacki „Murzynek B.”. Wyborcza.pl. Dostęp 1.07.2021. https:// wyborcza.pl/7,75517,10446434,artur-daniel-liskowacki-murzynek-b.html.
19.Orski, Mieczysław. Rec. książki Eine kleine Artura Daniela Liskowackiego. Dostęp 1.07.2021. http:// www.wforma.eu/64,eine-kleine.html.
20.Wierzbicka, Anna. „Trzy zasady etyki słowa”. W: Etyka słowa. Wybór opracowań, red. Jerzy Bart¬miński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Janina Puzynina, 67–73. T. 1. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012.