Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Changes in work culture in one-generation companies in the it sector
(Przekształcenia kultury pracy w przedsiębiorstwach jednogeneracyjnych sektora IT)

Autorzy: Grażyna Krzyminiewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: kultura pracy przedsiębiorstwa sektora IT
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (271-280)
Klasyfikacja JEL: A13 A14 A32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł odnosi się do zagadnienia zmian zachodzących w postawach wobec pracy w przedsiębiorstwach ICT, wskazując, jak przekładają się na treści kulturowe i odbijają się w zachowaniach głównych aktorów tej części rynku pracy. Dokonano porównania cech pracy przedsiębiorstw sektora wysokich technologii, wskazując, jak uległy one przekształceniu w porównaniu z przedsiębiorstwami tradycyjnymi. W oparciu o badania własne (przy wykorzystaniu analizy opisowej i procedury wyjaśniania przyczynowego oraz skalę Thurstone’a) wskazano na możliwe zmiany postaw pracowników i postaw organizacji mających wpływ na kształt nowej kultury pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Developer Survey Results (2016). Retrieved from: http://stackoverflow.com/research/developer-survey-2016#work-employment-status (07.03.2010).
3.Kozek, W. (2004). Praca. In: Encyklopedia socjologiczna. Warszawa: Oficyna Naukowa.
4.Krzyminiewska, G. (2015). Praca w świetle kultury ekonomicznej. Humanizacja Pracy, 1, 45–58.
5.Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: PWN.
6.Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
7.The Concice Oxford Dictionary of Sociology (2015). Oxford University Press, p. 240.
8.Wiśniewski, Z., Pocztowski, A. (eds) (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Wydawnicza.