Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2016
Big Data: nowe wyzwania a zmiana kultury organizacji

Autorzy: Rafał Tuziak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: Big Data korzyści i zagrożenia związane z Big Data kultura organizacji zmiana kultury organizacji
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (35-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono Big Data jako procedurę gromadzenia, przechowywania i wykorzystania w przedsięwzięciach biznesowych, szczególnie w sektorze rynku finansowego, rosnących w szybkim tempie zbiorów danych pochodzących z różnych miejsc zarówno z samej organizacji, jak i innych źródeł, m.in. z mediów społecznościowych. Ukazano korzyści, zagrożenia i ograniczenia związane z przetwarzaniem i rynkowym wykorzystaniem dużych wolumenów danych. W artykule skupiono się na wykazaniu, w kontekście nowych technologii i procedur Big Data, konieczności przebudowy kultury organizacji. Charakterystyki i analizy zawarte w artykule są próbą ukazania społecznych i organizacyjnych aspektów Big Data oraz propozycją modelu przekształceń kultury organizacyjnej uwzględniającego oddziaływanie tego typu zaawansowanych technologicznie procedur.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, J. (2013). Be Careful or Big Data Could Bury Your Bank. American Banker, January 24. Pobrano z: http://www.americanbanker.com/issues/178_17/be-careful-or-big-data-could-bury-your-bank-1056153-1.html.
2.Alspach, K. (2013). Big data center hack/reduce getting big buzz. Boston Business Journal, November 8. Pobrano z: http://www.bizjournals.com/boston.
3.Big Data (2016). Big Data. Pobrano z: http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/.
4.Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
5.Czerska, M. (2003). Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin.
6.Gogia, S., Barnes, M., Evelson, B., Hopkins, B., Kisker, H., Yuhanna, N., Anderson, D., Malhotra, R. (2012). The Big Deal About Big Data for Customer Engagement. Forrester Research, June 1. Pobrano z: http://www.iab.fi/media/tutkimus-matskut/130822_forrester_the_big_deal_about_big_data.pdf.
7.Grantz, J., Reinsel, D. (2012). The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East, EMC Corporation. Pobrano z: https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-united-states.pdf.
8.Hogan, M. (2013). Big Data of Your Own. Barron’s, August 17. Pobrano z: http://www.barrons.com/articles/big-data-of-your-own-1376711302.
9.IBM (2016). IBM big data and information management. Pobrano z: http:/ /www.-01.ibm.com/software/data/bigdata/.
10.Leboeuf, K. (2016). 2016 update: what happens in one Internet minute? Pobrano z: http://www.excelacom.com/resources/blog/2016-update-what-happens-in-one-internet-minute.
11.Mayer-Schonberger, V., Cukier, K. (2015). Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, prace i życie. Czarnów: Wydawnictwo MT Biznes.
12.Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Probst, L., Monfardini, E., Frideres, L., Clarke, S., Demetri, S., Schnabel, L., Kauffmann, A. (2013). Big Data Analytics & Decision Making. Case Study 8, Business Innovation Observatory. European Commission. Pobrano z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory_en.
14.PwC (2013). How the financial services industry can unlock the value in Big Data. Pobrano z: http://www.pwc.com/us/en/financial- services/publications/viewpoints/unlocking-big-data-value.html.
15.Schmarzo, B. (2013). Big Data: Understanding How Data Powers Big Business. New Jersey: Wiley.
16.Shawn, R. (2011). Big Data is Scaling BI and Analytics, Information Management. Pobrano z: http://www.information-management.com/issues/21_5/big-data-is-scaling-bi-and-analytics-10021093-1.html.