Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.32-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015 (32)
Gefühlskulturen in der Außenpolitik Zur Emotionalität in den internationalen Beziehungen (am Beispiel Deutschlands seit 1945)
(„Kultura uczuciowa” w polityce zagranicznej. O emocjonalności w stosunkach międzynarodowych (przypadek Niemiec po 1945 r.))

Autorzy: Pierre-Frédéric Weber
Słowa kluczowe: kultura uczuciowa polityka zagraniczna norma instrumentalizacja reaktywacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (55-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor artykułu podejmuje próbę definiowania wzajemnych relacji między emocjami a polityką zagraniczną w stosunkach międzynarodowych. Począwszy od teoretycznego uzasadnienia kluczowego pojęcia „kultury uczuciowej“ według podejścia zainspirowanego zarówno najnowszymi badaniami kulturoznawczymi, jak i konstruktywizmem w teorii stosunków międzynarodowych, wskazuje najpierw na związek między emocjami a pamięcią we wspólnotach uczuciowych. Dalej podkreśla funkcję stabilizującą danego reżimu uczuciowego, ale też możliwości jego politycznej instrumentalizacji oraz ryzyko jego manipulacji. Następnie przedstawia przykład ewolucji niektórych europejskich kultur uczuciowych w stosunku do Niemiec po roku 1945 (od strachu do zaufania). Kończący komentarz autor poświęca udanym i mniej udanym formom reaktywacji dawnej normy uczuciowej doyczącej. Niemiec w ostatnich latach, od momentu rozpoczęciakryzysu finansowego w strefie Euro, zwracając przy tym uwagę na dalej panującą różnorodność kultur uczuciowych w Europie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Assmann A., Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006.
2.Bachmann-Medick D., Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2010 (4. Aufl.).
3.Bloch Ch., De Gaulle et l’Allemagne, in: La politique étrangère du général De Gaulle, red. É. Barnavi, S. Friedländer, Paris 1985.
4.Celermajer D., The Sins of the Nation and the Ritual of Apologies, Cambridge–New York 2009.
5.Feldman L.G., Germany’s foreign policy of reconciliation. From enmity to amity, Lanham–Boulder–New York 2012.
6.Fressoz F., Lemarié A., Alain Juppé: la confiance avec l’Allemagne est rompue, „Le Monde“, 27.04.2013.
7.Haftendorn H., Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945–2000, Stuttgart 2001.
8.Halbwachs M., Das kollektive Gedächtnis. Mit einem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Heinz Maus, Frankfurt am Main 1985 (Originaltitel: La mémoire collective, übers. v. Holde Lhoest-Offermann).
9.Konrad Adenauer. Reden 1917–1967, Hg. H.-P. Schwarz, Stuttgart 1975.
10.Merkel comparée à Bismarck? Montebourg persiste, „Libération“, 1.12.2011.
11.Michel J., Gouverner les mémoires; les politiques mémorielles en France, Paris 2010.
12.Nietzsche F., Zur Genealogie der Moral, in: idem, Werke in drei Bänden, hrsg. v. Karl Schlechta, München 1960.
13.Reddy W.M., The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions, Cambridge–New York 2001.
14.Reppert-Bismarck (von) J., Why P.I.G.S. Can’t Fly, „Newsweek“ 2008, No. 152, 7–14.07.
15.Robin C., Fear. The History of a Political Idea, New York 2004.
16.Schlötzer Ch., Schuld und Schulden, „Süddeutsche Zeitung“, 8.03.2014.
17.Taylor Charles, A Secular Age, Cambridge–London 2007.
18.Weber P.-F., Deutsch-französische ‚Versöhnung’ vs. deutsch-polnische ‚Normalisierung’. Vergleichbarkeit der Grenzen / Grenzen der Vergleichbarkeit, in: Trudne sąsiedztwo. Z dziejów relacji polsko-niemieckich w XX i początkach XXI wieku, Hg. K. Jedynakiewi
19.Weber P.-F., Timor Teutonorum. Angst vor Deutschland seit 1945. Eine europäische Emotion im Wandel, Paderborn 2015.
20.Wendt A., Social Theory of International Politics, Cambridge 1999.
21.Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.