Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Wydatki na turystykę zorganizowaną polskich gospodarstw domowych w latach 2005-2015

Autorzy: MAŁGORZATA ĆWIEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

AGNIESZKA WAŁĘGA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: wydatki na turystykę zorganizowaną kultura i rekreacja gospodarstwo domowe budżet gospodarstwa domowego
Data publikacji całości:2018-06-20
Liczba stron:9 (59-67)
Klasyfikacja JEL: D12 R22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest poznanie prawidłowości w zakresie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną. W opracowaniu została podjęta próba wskazania czynników społeczno-ekonomicznych sprzyjających uprawianiu turystyki zorganizowanej. Przedstawiono także kształtowanie się poziomu wydatków na turystykę zorganizowaną oraz ich udział w strukturze wydatków na kulturę i rekreację. Do analizy wykorzystano informacje liczbowe o indywidualnych gospodarstwach pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych w latach 2005-2015 przez Główny Urząd Statystyczny. Wśród cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych sprzyjających udziałowi w turystyce zorganizowanej znalazły się m.in. dobra sytuacja materialna, zamieszkiwanie w mieście liczącym powyżej 500 tys. osób oraz wyższe wykształcenie głowy gospodarstwa domowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (2009). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego.
2.Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Dziedzic, E., Skalska, T. (2012). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.
3.Gaworecki, W. (2010). Turystyka. Warszawa: PWE.
4.Głowicka-Wołoszyn, R., Kurzawa, I., Wołoszyn, A. (2016). Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 43-54.
5.Głowicka-Wołoszyn, R., Stanisławska, J., Wołoszyn, A., Kozera, A. (2013). Wydatki na turystykę zorganizowaną w gospodarstwach domowych i ich determinanty w Polsce w latach 2005 i 2010. Handel Wewnętrzny, 2 (4), 251-264. Gruszczyński, M. (red.) (2010). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.GUS (2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Warunków Życia.
7.GUS (2014). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne.
8.Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
9.GUS (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
10.Kozera, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R. (2014). Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 23, 186-195.
11.Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według woje¬wództw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 162.
14.Meyer, B. (red.) (2015). Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty. Warszawa: Difin.
15.Niezgoda, A. (2012). Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 11-25.
16.Panasiuk, A. (2007). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Seweryn, R. (2014). Wyższe wykształcenie jako determinanta zachowań konsumentów turystów. W: B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce (s. 31-48). Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.
18.Wałęga, A., Wałęga, G. (2016). Dyfuzja nowych technologii a zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w Polsce. W: U. Łangowska-Szczęśniak. A. Dudek (red.), Konsumpcja we współczesnej gospodarce rynkowej (s. 43-59). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
19.Wałęga, A., Wałęga, G. (2017). Leisure Time and Income: Some Evidence From Poland. Economic and Environmental Studies, 3 (17), 555-575.
20.Zajadacz, A., Śniadek, J. (2014). Modele niepełnosprawności jako determinanty przeobrażeń struktury podażowej rynku turystycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych. W: B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce (s. 208-230). Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.