Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm

Autorzy: Florian Nowicki
Uniwerytet Warszawski
Słowa kluczowe: pedagogika marksizm kultura „królestwo wolności”
Rok wydania:2014
Liczba stron:29 (9-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This paper presents Bogdan Suchodolski’s (1903–1992) general programme of socialization of the culture and pedagogical programme of creation „the new man”. The main question is: is this conception a marxist’s „programme maximum”? And, if not, what’s the marxist’s „programme maximum” in the subject of culture (in the wider meaning), and what’s the main goal of the marxist’s pedagogics? Is it a programme of humanization of the work, or a programme of egalitarian „kingdom of freedom”, where everybody are an artists? What’s the role of pedagogics in preapering to future „kingdom of freedom”? Could be Suchodolski’s pedagogics usefull in this area? Although Suchodolski’s vision of culture based on optimistic presumptions according possibility of the future humanization of the work, one of the most important goal of his pedagogical programme is preapering to creativity activity during free time and popularization of non-instrumental style of life (also, non-instrumental attitude to the knowledge). The author tries to reconstruct of evolution of Suchodolski’s conception of the future, and suggests, that late Suchodolski modifies his old views on the possibility of radical dezalienation of the work.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Marks K. 1974. Nędza filozofii, w: MED, t. IV, tłum. K. Błeszyński, Warszawa
2.Marks K. 1977. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. III, cz. 2, w: MED, t. 25, cz. 2, Warszawa
3.Marks K. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum.
4.Zygmunt Wyrozembski, Warszawa: Książka i Wiedza
5.A. Ochocki, Refleksje nad zagadnieniem pracy w Marksowskiej koncepcji człowieka, w: Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne „Studiów Filozoficznych” z okazji 25 lecia PRL. Warszawa: PWN
6.Suchodolski B. 1947. Wielkość sztuki, w tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
7.Suchodolski B. 1947. Badanie a nauczanie, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
8.Suchodolski B. 1947. Spór o pojęcie kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
9.Suchodolski B. 1947. Problem i metody uspołecznienia kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
10.Suchodolski B. 1947. Zwycięstwo wychowania, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
11.Suchodolski B. 1947. Kultura jedno- i dwuwarstwowa, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
12.Suchodolski B. 1947. Kultura a barbarzyństwo, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
13.Suchodolski B. 1947. Mit produktywizmu, w:tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
14.Suchodolski B. 1947. O wielkości człowieka, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
15.Suchodolski B. 1947. Zagadnienie tradycji żywej, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
16.Suchodolski B. 1947. Wstęp, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
17.Suchodolski B. 1947. Praca jako zagadnienie kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
18.Suchodolski B. 1947. Zagadnienie pracy ze stanowiska humanizmu, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
19.Suchodolski B. 1947. Powszechność kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
20.Suchodolski B. 1947. Droga do kultury, w: tenże: Uspołecznienie kultury, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
21.Suchodolski B. 1967a. Podstawy wychowania socjalistycznego. Warszawa: Książka i Wiedza
22.Suchodolski B. 1967b. O właściwościach młodzieży współczesnej i problemach jej wychowania,
23.w tenże: Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza
24.Suchodolski B. 1967c. Pojęcie równości w wychowaniu (Zadania, metody i trudności badań porównawczych), w tenże: Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza
25.Suchodolski B. 1968. Wychowanie dla przyszłości, Warszawa: PWN
26.Suchodolski B. 1969. Konflikty humanizmu: wychowanie człowieka i wychowanie obywatela,
27.w: Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne „Studiów Filozoficznych” z okazji 25 lecia PRL. Warszawa: PWN
28.Suchodolski B. 1980. Kim jest człowiek? Warszawa: Wiedza Powszechna
29.Suchodolski B. 1987. Twórczość jako styl życia, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP
30.Suchodolski B. 1987. Twórczość – rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP
31.Suchodolski B. 1987. Problematyka celów i wartości w życiu społecznym, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP
32.Suchodolski B. 1987. System wartości w powszednim życiu ludzi, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP
33.Suchodolski B. 1987. Motywacja działań ludzi w społeczeństwie socjalistycznym, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP
34.Suchodolski B. 1987. O strategii życia, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP