Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Imperatywy kultury informacyjnej

Autorzy: Bogdan Stefanowicz
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Słowa kluczowe: informacja kultura informacyjna społeczeństwo informacyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (91-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kultura jest pojęciem wielowątkowym i może być rozpatrywana z wielu różnych punktów widzenia. Hanna Batorowska wymienia na przykład podejście klasyczne – jako „proces zmierzający do kształtowania w człowieku ideału człowieczeństwa”, podejście socjologiczne – „pewien wydzielony »obszar« życia i działalności zbiorowości ludzkiej” i podejście antropologiczne jako całokształt dorobku człowieka w historii jego rozwoju (Batorowska, 2013, s. 58).W referacie skupimy się na tym ostatnim ujęciu kultury z wyróżnieniem kultury informacyjnej. W tym kontekście na uwagę zasługuje zagadnienie konieczności poszukiwania fundamentów rozwoju kultury informacyjnej jako infrastruktury mentalnej społeczeństwa informacyjnego. W szczególności zachodzi potrzeba kształtowania świadomości na temat znaczenia kultury informacyjnej, rozwijania myślenia informacyjnego, budowy teoretycznych zrębów wiedzy o informacji w interpretacji, dającej podstawy do jej budowania na bazie obserwacji i badań empirycznych oraz na edukację w zakresie informacji i kultury informacyjnej w ośrodkach akademickich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorowska H. (2009), Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
2.Batorowska H. (2013), Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
3.Castells M. (2013), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Dawkins R. (2012), Smolubny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa.
5.Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
6.Furmanek W. (2004), Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej, w: Dydaktyka informatyki. Problemy teorii, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
7.de Kerckhove D. (1996), Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa.
8.Kłoskowska A. (1983), Kultura masowa, PWN, Warszawa.
9.Oleński J. (2010), Teoria informacji, w: Informatyka gospodarcza, red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
10.Scarrott G.G. (1985), Information, the life blood of organization, „The Computer Journal”, vol. 28, nr 3, s. 203–205.
11.Tully C.J. (1985), Information, Human Activity and the Nature of Relevant Theories, „The Computer Journal”, vol. 28, nr 3, s. 206–210.