Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą kaizen – wyniki badań wstępnych

Autorzy: Jan M. Janiszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: kultura kaizen ciągłe doskonalenie system produkcyjny Toyoty
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (389-401)
Klasyfikacja JEL: L20 M11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań wstępnych przeprowadzonych wśród pracowników firm produkcyjnych wdrażających ciągłe doskonalenie. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Czy istnieje zbieżność pomiędzy kulturą badanych firm, które wdrażają ciągłe doskonalenie, a kulturą kaizen? Kultura kaizen została zdefiniowana poprzez kluczowe elementy oraz powiązane z nimi artefakty i zachowania. Zastosowano tutaj definicję kultury Scheina. Z analizy uzyskanych wyników można wnioskować, że chęć i dążenie do budowania kultury kaizen w przedsiębiorstwach wdrażających ideę ciągłego doskonalenia jest już standardem. Problemem jest nieangażowanie pracowników w działania związane z ciągłym doskonaleniem w sytuacji, gdy nie ma wystarczającego obciążenia pracą. Jest to przejawem braku świadomości kultury kaizen wśród liderów. Brak zrozumienia celowości wprowadzanych zmian wśród pracowników może stanowić główny problem i barierę podczas wdrażania kultury kaizen.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hamrol, A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Imai, M. (2012). Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes.
3.Kubik, S. (2010). Kaizen na hali produkcyjnej. Wrocław: Prod Publishing.
4.Liker, J. (2005). Droga Toyoty. Warszawa: MT Biznes.
5.Miller, J., Wroblewski, M., Villafuerte, J. (2014). Kultura Kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia. Warszawa: MT Biznes.
6.Schein, E. (2006). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Wiley & Sons.