Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 45.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
2. Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
3. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
4. Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
5. Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą kaizen – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
6. The Effect of Corrective Exercises on the Range of Motion of the Hip Joints and the Result Obtained in the Deep Squat of FMS Test
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Przejdź
7. Kierunki rozwoju badań socjologicznych na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
8. Sprawozdanie z VII Światowego Kongresu Socjologii w Warnie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
9. Stan i potrzeby badań socjologicznych nad rodziną ludzi morza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
10. Zastosowanie socjologii w procesie projektowania, budowy i eksploatacji statku morskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
11. Problemy i kierunki rozwoju socjologii morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
12. Badania aktywizujące nad związkiem zawodowym marynarzy Wielkiej Brytanii
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
13. Dalekomorski statek rybacki jako system społeczny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
14. Dzieci marynarzy i rybaków w świetle opinii nauczycieli
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
15. Metrocentryczny charakter rodziny ludzi morza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Przejdź
16. Modele sukcesu małżeńskiego w rodzinach marynarskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
17. Motywy wyboru zawodu rybaka dalekomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Przejdź
18. Motywy wyboru zawodu nauczycielskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
19. O potrzebie badań socjologicznych nad szczecińskim środowiskiem literackim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
20. Porażka małżeńska w rodzinach marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
21. Przemiany społeczne na Pomorzu Szczecińskim - stan obecny i perspektywy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
22. Przeobrażenia społeczeństwa Pomorza Zachodniego w 30-leciu /PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
23. Przewidywanie tendencji rozwojowych w dziedzinie kultury we flocie transportowej i rybackiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
24. Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Studium socjologiczne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
25. Rodzina marynarzy i rybaków jako specyficzny typ rodziny współczesnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1974 1974 Przejdź
26. Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
27. Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
28. Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
29. Socjologiczna koncepcja morskiej rzeczywistości społecznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
30. Socjologiczna problematyka morska na Kongresie w Amsterdamie. /Sprawozdanie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
31. Społeczeństwo o morskich cechach kulturowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
32. Stan i perspektywy socjologii morskiej w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Przejdź
33. Stosunek dzieci marynarzy i rybaków do zawodu wykonywanego przez ojca
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
34. Subiektywna sfera sukcesu małżeńskiego w rodzinach marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
35. Trudności w nauce szkolnej u dzieci marynarzy i rybaków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
36. Węzłowe problemy światopoglądowo-moralne marynarzy i rybaków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
37. Załogi zintegrowane na statkach floty transportowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
38. Socjologia morska. Wybór zagadnień
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
39. Kultura na statku morskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
40. Ludzie morza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
41. Rodziny szczecińskie w świetle badań empirycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
42. Początki rybołówstwa dalekomorskiego w Polsce /1931-1939/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
43. Rybołówstwo dalekomorskie w Polsce Ludowej 1945-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1964 1964 Przejdź
44. Norweski program badań naukowych nad statkiem morskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
45. Z działalności Komisji Socjologii Morskiej Oddziału Gdańskiego PAN /1981-1982/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
Strona