Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1983
Rodziny szczecińskie w świetle badań empirycznych

Autorzy: Ludwik (red.) Janiszewski
Rok wydania:1983
Liczba stron:3 (167-169)