Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1983

Rok wydania:1983

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Ludowcy w radach narodowych i administracji Pomorza Zachodniego w latach 1945-1949

18 (7-24) Wiesław Stanisław Burger Więcej
2.

Szczecińskie jarmarki wełniane w pierwszej połowie XIX w.

24 (25-48) Włodzimierz Stępiński Więcej
3.

Towarzystwo słowiańskie w Krakowie wobec sytuacji na Bałkanach w latach 1912-1914

17 (49-65) Antoni Giza Więcej
4.

Próby zbliżenia Polski i Wielkiej Brytanii w 1926 roku na tle systemu lokarneńskiego

15 (67-81) Marek Baumgart Więcej
5.

Publicystyka państw skandynawskich wobec agresji III Rzeszy na Polskę w 1939 roku

17 (83-99) Mirosław Cygański Więcej
6.

Socjaldemokraci w komitetach antyfaszystowskich Niemiec Zachodnich

14 (101-114) Marian Grzęda Więcej
7.

Zasady gospodarowania siłą roboczą w przedsiębiorstwach państwowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej

13 (115-127) Klemens Piotrowski Więcej
8.

Miernik oceny działalności przedsiębiorstw przemysłowych

5 (121-125) Bronisław Miszewski Więcej
9.

Proces tworzenia się kompleksu rolniczo-przemysłowego w krajach socjalistycznych

10 (145-154) Aleksandra Smólczyńska Więcej
10.

Geneza i główne kierunki rozwoju transportu morskiego Niemieckiej Republiki Demokratycznej

16 (155-170) Zdzisław Borzycki Więcej
11.

Rodziny szczecińskie w świetle badań empirycznych

3 (167-169) Ludwik (red.) Janiszewski Więcej
12.

Subiektywna sfera sukcesu małżeńskiego w rodzinach marynarzy

22 (171-192) Ludwik Janiszewski Więcej
13.

Związki rodziny małej z elementami mikrostruktury społecznej

16 (193-208) Anna Nowak Więcej
14.

Sytuacja pracy a wynalazczość pracownicza

16 (209-224) Teresa J. Makowska Więcej
15.

Nowe organy i służby finansowe

11 (225-235) Eugeniusz Tegler Więcej
16.

David Gilly i jego mapa Pomorza Zachodniego z 1789 r.

8 (237-244) Mieczysław Stelmach Więcej
17.

Formalna budowa uczestnictwa w kulturze

6 (245-250) Bogdan Gębski Więcej
18.

Na marginesie rozprawy B. Gębskiego

3 (251-253) Józef Kowalewski Więcej
19.

Odbudowa rolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949

4 (255-258) Teresa Kieszkowska Więcej
20.

Florian Zaniecki redaktor 'Wychodźcy Polskiego"

2 (258-259) Zygmunt Dulczewski Więcej
21.

W 100 rocznicę urodzin Floriana Zanieckiego

6 (259-264) Adam Sosnowski Więcej
22.

Po wielkim szoku

4 (264-267) Andrzej K. Koźmiński Więcej
23.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1981 r.

17 (271-287) Jadwiga Ostromęcka Więcej