Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1-2 1983
Szczecińskie jarmarki wełniane w pierwszej połowie XIX w.

Autorzy: Włodzimierz Stępiński
Rok wydania:1983
Liczba stron:24 (25-48)