Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1983
Nowe organy i służby finansowe

Autorzy: Eugeniusz Tegler
Rok wydania:1983
Liczba stron:11 (225-235)