Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 29.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
2. Czołowa pozycja województwa zachodniopomorskiego w ruchu turystycznym w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
3. Odpady motoryzacyjne – zagrożenie, odzysk i recykling
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
4. Euroazjatycka unia gospodarcza – próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
5. Bezpośrednie determinanty zmian zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
6. Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
7. Geopolityka w cieniu swastyki.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
8. Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
9. Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
10. Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP ze środków unijnych przez urzędy pracy – przykład łódzkich urzędów pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
11. Przyczyny i kierunki zmian w polityce społecznej i w pozycji pracownika na rynku pracy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
12. Impact of physiotherapeutic procedures on the treatment of damaged rotator cuff muscules of the shoulder girdle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Przejdź
13. Rozwój demograficzny województwa koszalińskiego /1945-1968/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
14. Rzemiosło rogownicze we wczesnośredniowiecznych ośrodkach miejskich na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1958 1958 Przejdź
15. Województwo koszalińskie - rozwój społeczno-gospodarczy w 35-leciu PRL
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
16. Obserwacje z rejsów morskich. Psychospołeczne aspekty zawodu marynarza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
17. Lata walki i pracy. Materiały o działalności PPR na Ziemi Koszalińskiej w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Przejdź
18. Działalność Studium Prawno-Ekonomicznego w Szczecinie w latach 1953-1958
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Przejdź
19. Niektóre zmiany systemu budżetowego w świetle ustaw budżetowych z lat 1976-1979
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
20. Terenowa gospodarka budżetowa w świetle nowej ustawy o radach narodowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
21. Historyczny rozwój gmin jako podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
22. Nowe organy i służby finansowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
23. Rola budżetów terenowych w realizacji ustawowych zadań rad narodowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Przejdź
24. Terenowe organy władzy i administracji państwowej na Pomorzu Zachodnim w 35-leciu PRL
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
25. Terenowa gospodarka budżetowa w roku 1981 przez pryzmat woj. szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
26. Eksport polskich statków do ZSRR
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
27. Perspektywy rozwoju Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
28. Przestrzenne aspekty rozwoju ruchu turystycznego w makroregionie północnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
29. Possibilities of using outpatient physiotherapy in the process of rehabilitation of people with degenerative disc disease in the lumbosacral spine
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 36, No. 4/2021 2021 Przejdź
Strona