Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1980
Terenowe organy władzy i administracji państwowej na Pomorzu Zachodnim w 35-leciu PRL

Autorzy: Eugeniusz Tegler
Data publikacji całości:1980
Liczba stron:19 (19-37)