Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski

Autorzy: Eugeniusz Z. Zdrojewski
Koszalin

Ryszard Zdrojewski
Koszalin
Słowa kluczowe: agroturystyka turystyka wiejska województwa nadmorskie Polski
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:27 (67-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The main goal of this elaboration is presentation of hitherto development and prospective potentials of agrotouristics and rural tourism in seaside regions against a nationalbackground. Agrotouristics and rural tourism were treated a bit more extensively.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błoński J., Stan i możliwości rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, w: Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, FAPA, Warszawa 2000.
2.Czerwińska‑Jaśkiewicz M., Marketing w agroturystyce, Difin, Warszawa 2013.
3.Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, OPO, Bydgoszcz 2002.
4.Durydiwka M., Regionalne sieci agroturystyczne, w: Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzenia się UE, red. K. Sikora, D. Makieła, WPSTiH, Bydgoszcz
5.2003.
6.Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
7.Gołębiowska U., Oferta agroturystyczna województwa zachodniopomorskiego, w: Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, red. A. Szwichtenberg, W. Deluga, PK, Koszalin 2000.
8.Jaźwińska A., Agroturystyka jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Agrobiznes – pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich, red. L. Pałasz, Akademia Rolnicza, Szczecin 1999.
9.Jordanek Z., Wybrane problemy zarządzania marketingiem w agroturystyce, w: Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, red. A. Szwichtenberg, W. Deluga, PK, Koszalin 2000.
10.Łazarkowie M. i R., Gospodarka turystyczna, WSE, Warszawa 2002.
11.Marczak M., Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, PK, Koszalin 2000.
12.Mazurek J., Marczak M., Oferta turystyczna w województwie pomorskim i zachodniopomorskim oraz jej promocja turystyczna, w: Przemysł turystyczny, red. A. Szwichtenberg, E. Dziegieć, PK, Koszalin 2000.
13.Rakowski D., Turystyka wiejska szansą na rozwój regionu zachodniopomorskiego, w: Polityka regionalna i lokalna. Aspekty praktyczne, red. M. Malicki, Ekonomicus,
14.Szczecin 2009.
15.Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999.
16.Spychalski G., Agroturystyka jako element przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich, w: Agrobiznes – pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich, red. L. Pałasz, Akademia Rolnicza, Szczecin 1999.
17.Wallis A., Marketing regionalny na obszarach o walorach turystycznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Rola marketingu w rozwoju regionów
18.turystycznych, red. A. Szwichtenberg, W. Deluga, PK, Koszalin 2000.
19.Wiatrak A.P., Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1.
20.Wieś letniskowa – informator, GKKFiT, Warszawa 1972.
21.Wiśniewska A., Gospodarczy aspekt rozwoju turystyki w nadmorskich gminach Ustka i Choczewo, „Słupskie Prace Geograficzne” 2009, nr 6.