Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Przyczyny i kierunki zmian w polityce społecznej i w pozycji pracownika na rynku pracy

Autorzy: Eugeniusz Niedzielski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: rynek pracy polityka społeczna zatrudnienie
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (299-307)
Klasyfikacja JEL: J58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono różne poglądy dotyczące roli pracy i zatrudnienia w kontekście historycznym i uwarunkowań współczesnych. Narastające dysproporcje dochodowe rodzą poczucie niesprawiedliwości i wykluczenia przez osoby bezrobotne oraz pracujące. Przy ogólnym długookresowym istotnym wzroście bogactwa (PKB) sytuacja dochodowa pracowników zmienia się nieznacznie. Nakładają się na to: niepewność i chwilowość zatrudnienia, ograniczone zabezpieczenie socjalne, rozwój bezumownych form zatrudnienia, samozatrudnienia i innych niekorzystnych dla pracobiorców procesów. Następstwem jest rozwój prekariatu, populizmu, migracji zarobkowych, a także coraz większa świadomość potrzeby zmiany polityki społecznej, Utrzymywanie dotychczasowych relacji pracodawca–pracownik jest bowiem niekorzystne dla obu stron.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abucewicz, M., Michalik, S. (2017). Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego. Polityka Społeczna, 7, 36–37.
2.Balcerowicz, L. (2017). Wolność. Rozwój. Demokracja. Warszawa: Wyd. Czerwone i Czarne.
3.Bieżuńska-Małowist, I., Małowist, M. (1987). Niewolnictwo. Warszawa: Czytelnik.
4.Fejfer, K. (2017). Zawód. Opowieści o pracy w Polsce. To o nas. Warszawa: Wyd. Czerwone i Czarne.
5.Filar, P. (2015). Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Kraków: Arche.
6.Grotowska-Leder, J. (2017). Rynek pracy młodych Polaków w perspektywie cyklu życia na tle UE ogółem i wybranych krajów unijnych. Polityka Społeczna, 7, 2–4.
7.Holko, M. (2017). Postkeynesowska krytyka decentralizacji polityki społecznej i urynkowienia usług publicznych. Polityka Społeczna, 1, 21.
8.Kołodko, G. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
9.Kołodko, G., Koźmiński, A. (2017). Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Warszawa: Prószyński i S-ka.
10.Król, M. (2012). Europa w obliczu końca. Warszawa: Wyd. Czerwone i Czarne.
11.Leder, A. (2013). Prześniona rewolucja. Warszawa. Wyd. Krytyki Politycznej.
12.Michoń, P. (2017). Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce. Polityka Społeczna, 8, 43.
13.Orczyk, J. (2017). Indywidualizacja i elastyczność. Nowa cywilizacja pracy. Polityka Społeczna, 8, 5.
14.Sowa, A. (2017). Pokolenie NIE. Polityka, 47, 16.
15.Sowa, J. (2016). Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.
16.Sroczyński, G. (2015). Świat się chwieje. Warszawa: Agora.
17.Szulc, A., Wójcicki, A. (2017). Pokolenie porażka. Newsweek, 41, 37.
18.Świątkowski, A.M. (2017). Status pracy i jej pożytków. Polityka Społeczna, 1, 9.
19.Woś, R. (2017a). Pracy się nie sprzedaje. Polityka, 40 (3130), 15.
20.Woś, R. (2017b). To nie jest kraj dla pracowników. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.