Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018

Rok wydania:2018

Pliki opcjonalne

miz_nr_1_(51)_2018_miz51_druk_v2-spis_tresci_i_red.pdf
spis treści i strona redakcyjna
Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Ewolucja modelu HR Business Partner

11 (9-19) Katarzyna Chudzińska Więcej
2.

Kwalifikacje pracowników służby bhp a bezpieczeństwo warunków pracy w przedsiębiorstwach

9 (21-29) Anna Cierniak-Emerych Więcej
3.

Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej

9 (31-39) Aleksandra Dewicka, Michał Trziszka Więcej
4.

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w polskim rolnictwie

9 (41-49) Michał Dudek Więcej
5.

Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów

11 (51-61) Joanna Dzieńdziora, Małgorzata Smolarek Więcej
6.

Produkcja żywności ekologicznej z perspektywy potencjału pracowników

10 (63-72) Małgorzata Gableta, Szymon Dziuba Więcej
7.

Wpływ kapitału strukturalnego na zdolność powstawania miejsc pracy w korporacjach sektora nowych technologii

10 (73-82) Mirosław Geise Więcej
8.

Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich

9 (83-91) Beata Jamka Więcej
9.

Menedżerowie wobec problemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

10 (93-102) Urszula Janeczek, Andrzej Bajdak Więcej
10.

Problem z partycypacją pracowniczą w Solaris Bus & Coach S.A. – studium przypadku

9 (103-111) Sławomir Jankiewicz Więcej
11.

Values shared by students in their private and professional lives


(Wartości w życiu i pracy zawodowej wyznawane przez studentów)
9 (113-121) Wojciech Jarecki Więcej
12.

Zarządzanie karierą z perspektywy jednostki i organizacji

8 (123-130) Agnieszka Jarosik-Michalak Więcej
13.

Przekonania a działania pracodawców wobec pracowników w wieku 55+ − w opinii pracujących studentów

11 (131-141) Urszula Jeruszka Więcej
14.

Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym

9 (143-151) Wioleta J. Karna, Agnieszka Knap-Stefaniuk Więcej
15.

Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników

9 (153-161) Paulina Karp-Zawlik Więcej
16.

Realizacja celów zarządczych jako podstawa wynagrodzenia członka zarządu spółki komunalnej

9 (163-171) Dariusz Klimek Więcej
17.

Sytuacja osób wykluczonych społecznie na łódzkim rynku pracy – perspektywa zagrożonych problemem

9 (173-181) Justyna Kołodziejczyk Więcej
18.

Rynek pracy nauczycieli w warunkach reformy edukacji

13 (183-195) Agnieszka Kościelniak, Urszula Gierałtowska Więcej
19.

Wybrane uwarunkowania i skutki postaw studentek uczelni ekonomicznych wobec pracy i rynku pracy

10 (197-206) Elżbieta Kowalczyk Więcej
20.

„Turkusowe podejście” do zarządzania konfliktami organizacyjnymi

8 (207-214) Andrzej Kozina, Agnieszka Pieczonka Więcej
21.

Rozmowa derekrutacyjna – cele i przebieg

9 (215-223) Anna Krasnova Więcej
22.

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych

9 (225-233) Natalia Krawczyk, Łukasz Grzybała Więcej
23.

Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przedstawicieli polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe

11 (235-245) Gabriel Łasiński, Adam Pawlukiewicz Więcej
24.

Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach – narzędzia i obszary problemowe

11 (247-257) Grzegorz Łukasiewicz Więcej
25.

Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0

10 (259-268) Katarzyna Marek-Kołodziej, Iwona Łapuńka, Dominika Jagoda-Sobalak3 Więcej
26.

Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań

9 (269-277) Alicja Miś Więcej
27.

Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego

10 (279-288) Lilla Młodzik Więcej
28.

Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych

9 (289-297) Marian Mroziewski Więcej
29.

Przyczyny i kierunki zmian w polityce społecznej i w pozycji pracownika na rynku pracy

9 (299-307) Eugeniusz Niedzielski Więcej
30.

Atrakcyjność systemów kafeteryjnych, work-life-balance i koncepcji „hygge” w opinii generacji Y – badania pilotażowe

10 (309-318) Joanna Nieżurawska-Zając Więcej
31.

Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka

9 (319-327) Agata Opolska-Bielańska Więcej
32.

Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach

9 (329-337) Anna Pietruszka-Ortyl Więcej
33.

Kapitał społeczny rodziny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi

10 (339-348) Wojciech Popczyk Więcej
34.

Sezonowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w Polsce

11 (349-359) Kamila Radlińska Więcej
35.

Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy

13 (361-373) Tomasz Seweryniak, Gabriel Łasiński, Dominika Łobocka Więcej
36.

Pasywne i aktywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej

11 (375-385) Maja Skiba, Sylwia Placzyńska Więcej
37.

Kontrakty relacyjne na rynku usług medycznych

10 (387-396) Aneta Stosik Więcej
38.

Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?

12 (397-408) Gabriela Wronowska Więcej
39.

Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników

11 (409-419) Anna Wziątek-Staśko Więcej