Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Values shared by students in their private and professional lives
(Wartości w życiu i pracy zawodowej wyznawane przez studentów)

Autorzy: Wojciech Jarecki
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: wyznawane wartości rynek pracy motywowanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (113-121)
Klasyfikacja JEL: I31 M54 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wartości wyznawane przez pracowników i możliwość ich realizacji w miejscu pracy wpływają na zaangażowanie w pracę, a przez to na wydajność pracy zatrudnionych. Dotyczy to w szczególności osób młodych, przygotowujących się do wejścia na rynek pracy lub pracujących niedługo, ponieważ to właśnie one są w większym stopniu podatne na motywowanie i kształtowanie jako pracownicy. Z tego względu celem artykułu jest analiza wartości wyznawanych przez osoby studiujące i dla porównania – całej populacji Polaków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CBOS (1999). Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży. Warszawa. Retrieved from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF (15.10.1999).
2.CBOS (2013). Wartości i normy. Retrieved from: http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2013/K_111_13.PDF (10.10.2013).
3.Corporate Values Index (2017). Retrieved: http://issuu.com/grupaonboard/docs/ecco_network_on_board_pr_raport_cor (20.10.2017).
4.Fritzsche, D.J. (2007). Personal values influence on the ethical dimension of decision making. Journal of Bisiness Ethics, 75, 335–343.
5.Gajda, J. (1997). Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność. Lublin: Wyd. UMCS.
6.Gensicke, T. (2009). Jugendlicher Zeitgeist und Wertewandel. Zeitschrift für Pädagogik, 55 (4), 580–595.
7.GUS (2015). Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. Warszawa.
8.Hryn, B. (1999). Wartości jako elementy kultury organizacyjnej. W: K. Jaremczuk (ed.), Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa. Rzeszów: Wyd. PR.
9.Jasiński, Z. (1999). Zarządzanie pracą. Warszawa: Placet.
10.Jin, K.G., Drozdenko, R.G. (2010). Relationships among perceived organizational core values, corporate social responsibility, ethics, and organizational performance outcomes. Journal of Business Ethics, 92, 341–359.
11.Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Warszawa: PWE.
12.Kromer, I., Zenter, M. (1999). Die Werte der Jugendlischen. Wien: Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen.
13.Mariański, J. (1995). Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin: Wyd. KUL.
14.Michalczyk, T. (1988). Zagrożenia wartości w pracy. Studia Socjologiczne, 2.
15.Misztal, M. (1980). Problematyka wartości w socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Młokosiewicz, M. (2017). Budowanie organizacyjnej kultury zaufania – rola menedżerów. Marketing i Rynek, 4, 277–285.
17.Orłowski, T. (1998). Nowy leksykon ekonomiczny. Warszawa: Graf-Punkt.
18.Rokeach, M. (1973). The nature of human value. New York: The Free Press.
19.17. Schell Jugendstudie (2015). Retrieved from: http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study-2015.html (13.12.2016).
20.Strózik, T. (2014). System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej w świetle badań ankietowych studentów uczelni Poznania. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 5–23.
21.Szymański, M.J. (1998). Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa: IBE.
22.Wilson, P. (2003). Politics, values, and commitment. International Journal of Public Administration, 26 (2), 57–72.
23.Wołk, Z. (2002). Perspektywy kariery młodzieży prowincjonalnej. Edukacja, 2, 65–71.