Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Sytuacja osób wykluczonych społecznie na łódzkim rynku pracy – perspektywa zagrożonych problemem

Autorzy: Justyna Kołodziejczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: rynek pracy wykluczenie społeczne osoba wykluczona
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (173-181)
Klasyfikacja JEL: J21 J71 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie sytuacji na łódzkim rynku pracy z perspektywy osób zagrożonych problemem, które aktywnie poszukują zatrudnienia. Przedstawiono w nim wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przy wykorzystaniu wywiadu swobodnego. Dodatkowo na podstawie raportów GUS oraz Banku Danych Lokalnych przybliżono najważniejsze wielkości ekonomiczne dotyczące łódzkiego rynku pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych (2017). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (12.12.2017).
2.Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
3.Fedorowicz-Kruszewska, M., Cyrklaff, M. (2016). Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Toruń: Wyd. WSB w Toruniu.
4.Gudkova, S. (2012). Wywiad w badaniach jakościowych. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia (s. 111–129). T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.GUS (2017). Regiony Polski. Warszawa.
6.Kruszka, R. (2008). Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza. Kultura i Edukacja, 1 (65), 35–69.
7.Nowak, J. (2010). Potencjalne i realne ograniczenia procesu wykluczenia społecznego. W: J. Nowak (red.), Meandry wykluczenia społecznego (s. 9–19). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
8.Sobczak, M.J. (2016). Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego. Łódź: Wyd. UŁ.
9.Żyta, A., Bartnikowska, U. (2016), Inkluzja, marginalizacja, wykluczenie a niepełnosprawność – refleksje i dylematy. W: U. Bartnikowska, A. Żyta, S. Przybyliński (red.), Inkluzja – marginalizacja – wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności (s. 15–22). Olsztyn: Wyd. UW-M.