Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników

Autorzy: Paulina Karp-Zawlik
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: marka pracodawcy przywiązanie organizacyjne przywiązanie afektywne przywiązanie normatywne przywiązanie trwania
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (153-161)
Klasyfikacja JEL: M12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wartość dodaną dla pracodawcy stanowi akceptacja celów i wartości wyznawanych w przedsiębiorstwie oraz pozytywny stosunek pracownika do organizacji. Głównym celem niniejszego opracowania była odpowiedź na pytanie o to, czy istnieje związek pomiędzy marką pracodawcy i przywiązaniem organizacyjnym. Brak dostatecznego przywiązania jest barierą rozwoju przedsiębiorstwa silnie dostrzeganą przez większość pracodawców, zarówno w kwestii możliwości doskonalenia metod pracy, jak i osiąganych wyników. W artykule zaprezentowane zostały konkluzje z badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych (wywiady). Wyniki wskazują na związek pomiędzy marką pracodawcy a przywiązaniem organizacyjnym. Ze względu na niewielką liczbę dostępnych badań empirycznych poświęconych relacjom pomiędzy marką pracodawcy a przywiązaniem organizacyjnym istnieje wyraźna potrzeba zgłębiania wiedzy w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990a). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior, 49, s. 1–18.
2.Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990b). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 63 (1), 1–18.
3.Backhaus, K., Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9 (5), 501–517.
4.Burke, P. (2007). Forced focus: The essence of attracting and retaining the best people. Messenger Publishing 21.
5.Ellonen, R., Blomqvist, K., Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organisational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11 (2), 160–181.
6.Foote, D.A., Seipel, S.J., Johnson, N.B., Duffy, M.K. (2005). Employee commitment and organizational policies. Management Decision, 43 (2), 203–219.
7.Hanin, D., Stinglhamber, F., Delobbe, N. (2013). The impact of employer branding on employees: The role of employment offering in the prediction of their affective commitment. Psychologica Belgica, 53 (4), 57–83.
8.Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 57–66.
9.Kozłowski, M. (2011). Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Wolters Kluwer business.
10.Krot, K., Lewicka, D. (2015). Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, Zarządzanie, 4, 95–109.
11.Kubiak, K. (2014). Marka pracodawcy ma znaczenie. Wprowadzenie do employer brandingu w praktyce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, 4, 6–12.
12.Lewicka, D. (2012). Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpraca i kultura proinnowacyjna. Organization and Management, 152, 11–25.
13.Lewicka, D., Krot, K. (2015). The model of HRM-trust-commitment relationships. Industrial Management & Data Systems, 115 (8), 1457–1480.
14.Lewicka, D., Pec, M. (2017). Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracowników. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2 (48), 197–207.
15.MacLeod, D., Clarke, N. (2009). Engaging for success: Enhancing performance through employee engagement: A report to government. London: Department for Business, Innovation and Skills.
16.Mathieu J.E., Zajac D.M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108, 171–194.
17.Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1 (1), 61–89.
18.Meyer, J.P., Allen, N.J. (1997). Advanced topics in organizational behavior: Commitment in the workplace: Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd.
19.Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L., Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61 (1), 20–52.
20.Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S. (2004). The drivers of employee engagement. Report-Institute for Employment Studies, 1–68.
21.Rosethorn, H. (2016). The Employer Brand: Keeping Faith with the Deal. New York: Routledge.
22.Thorne, K., Mackey, D. (2007). Everything you ever needed to know about training: A one-stop Shop for everyone interested in training, learning and development, London: Kogan Page Publishers.
23.Van der Ende, E. (2016). Employer branding and employee engagement at Agency Leroy.
24.Wahba, M., Elmanadily, D. (2015). Employer branding impact on employee behavior and attitudes applied study on pharmatecual in Egypt. International Journal of Management and Sustainability, 4 (6), 145–162.
25.Wiener, Y. (1982). Commitment in organizations: A normative view. Academy of Management Review, 7 (3), 418–428.
26.Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy: uwarunkowania, procesy, pomiar. Łódź: Wyd. UŁ.