Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Realizacja celów zarządczych jako podstawa wynagrodzenia członka zarządu spółki komunalnej

Autorzy: Dariusz Klimek
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Słowa kluczowe: cele zarządcze spółka komunalna wynagrodzenie zarządu
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (163-171)
Klasyfikacja JEL: L21 M12 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza potencjalnych skutków obowiązującej od 9 września 2016 roku ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Autor koncentruje uwagę na spółkach komunalnych, dla których organy właścicielskie wskazały w 2017 roku tak zwane cele zarządcze, uzależniając od stopnia ich realizacji wysokość wynagrodzeń członków zarządów tych spółek. Jako metodę badawczą zastosowano analizę treści uchwał organów właścicielskich dotyczących celów zarządczych w 84 spółkach z różnych branż działalności komunalnej. Analiza porównawcza tych celów pozwoliła na sformułowanie wniosków co do możliwych skutków tych zmian. W podsumowaniu autor dowodzi, że wprowadzając zmiany prawne mające zapobiegać nieprawidłowościom, nie uniknięto wielu błędów, co może powodować, że nowe przepisy prawa mogą się przyczyniać w niedalekiej przyszłości do kolejnych problemów w zarządzaniu spółkami komunalnymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Pobrane z: www.bip.krakow.pl (2.01.2018).
2.Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krosna. Pobrane z: http://www.bip.umkrosno.pl (2.01.2018).
3.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radomiu. Pobrane z: http://bip.radom. pl (2.01.2018).
4.Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa (2016a). Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. Pobrane z: https://bip.msp.gov.pl/bip/ raporty-analizy/przeksztalcenia-wlasnosciowe (27.12.2017).
5.Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa (2016b). Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2015. Pobrane z: https://bip. msp.gov.pl/bip/raporty-analizy/prywatyzacja-mienia-kom (27.12.2017).
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.01.2017 w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. Dz.U. 2017, poz. 10.
7.Rzemek, M. (2017). Zamiana umów o pracę na kontrakty w czasie trwania kadencji gwarantuje kłopoty spółkom komunalnym. Pobrane z: http://www.rp.pl/Praca-w- -samorzadzie/312019960-Zamiana-umow-o-prace-prezesow-na-kontrakty-zagrozi-sp olkom-komunalnym.html (26.12.2017).
8.Tyczyńska, A. (2017). Prezesi idą na kontrakty menedżerskie. Ile zarobią? Pobrane z: https://plus.dziennikklodzki.pl/wiadomosci/a/prezesi-ida-na-kontrakty-menedzerskie-ile-zbia,11950738 (26.12.2017).
9.Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zebrania Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Pobrane z: https://mr.bip.gov.pl/fobjects/ download/247502/psse_zarzad-pdf.htm (2.01.2018).
10.Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zebrania Wspólników Zakładu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. Pobrane z: www.zkm.elblag.com.pl (2.01.2018).
11.Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Zebrania Wspólników Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pobrane z: http://www.chspwik. pl (2.01.2018).
12.Ustawa z 9.06.2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Dz.U. 2016, poz. 1202.
13.Widera, A. (2017). Kontrakty uzdrowią spółki komunalne? Pobrane z: http://www.portal -samorzadowy.pl/praca/ kontrakty-uzdrowia-spolki-komunalne-dr-plazek-ostro-to-pr zechowalnie-dla-szwagrow-i-nieudanych-politykow,91431.html (26.12.2017).