Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0

Autorzy: Katarzyna Marek-Kołodziej
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Iwona Łapuńka
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dominika Jagoda-Sobalak3
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Słowa kluczowe: kierownik projektu kompetencje kierownika projektu zarządzanie projektami wytyczne IPMA Project Excellence Basline 4.0
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (259-268)
Klasyfikacja JEL: D83 J24 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Skuteczność i efektywność projektu zależy w dużej mierze od kapitału ludzkiego, w szczególności od kierownika projektu, który jest odpowiedzialny za planowanie, realizowanie, kontrolowanie i zamknięcie projektu. Od jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy sukces projektu, czyli dostarczenie klientowi produktu, który będzie spełniać jego wymagania jakościowe w określonym czasie i po zaplanowanych kosztach. W celu wskazania, które kompetencje kierownika projektu są najważniejsze, przeprowadzono analizę literaturową na temat modeli kompetencji kierownika projektu. W szczególności skupiono się na opisie nowego modelu wytycznych International Project Management Association (IPMA) Project Excellence Basline 4.0, który przedstawia, jakie kompetencje powinien posiadać kierownik projektu. Wytyczne te prezentują trzy grupy kompetencji kierownika projektu: ludzkie, praktyczne i perspektywy. Na podstawie analizy założeń modelu kompetencji IPMA oraz innych przesłanek określono wyzwania stojące przed przyszłymi kierownikami projektu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.APM (2008). APM Competence Framework. Buckinghamshire.
2.ARUP, The Bartlett School of Construction and Project Management, APM (2017). Future of Project Management. London.
3.Crawford, L. (2005). Senior management perceptions of project management competence. International Journal of Project Management, 1 (23), 7–16. DOI: 10.1016/j.ijproman.2004.06.005.
4.Dziekoński, K. (2017). Project managers’ competencies model for construction industry in Poland. Procedia Engineering, 182, 174–181. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.03.157.
5.Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
6.Gould, M., Freeman, R. (2004). The art of project management: A competency model for project managers. Boston: Boston University.
7.Hass, K.B. (2015). The future is now: The 21st century enterprise project manager. Pobrane z: www.projecttimes.com.
8.Horine, G. (2013). Project management absolute beginner’s guide third edition. Indianapolis: Que.
9.IPMA (2009). NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA. wersja 3.0. Warszawa.
10.IPMA (2015). Individual competence baseline for project, programme & portfolio management. version 4.0. Zurich.
11.Jabar, I.L., Ismail, F., Aziz, N.M., Isnaini Janipha, N.A. (2013). Construction manager’s competency in managing the construction process of IBS Projects. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 105, 85–93.
12.Jha, K.N., Iyer, K.C. (2007). Commitment, coordination, competence and the iron triangle. International Journal of Project Management, 5 (25), 527–540.
13.Musioł-Urbańczyk, A. (2010). Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania. Gliwice: Wyd. PŚ.
14.Müller, R., Turner, J.R. (2007). Matching the project manager’s leadership style to project type. International Journal of Project Management, 1 (25), 21–32.
15.Müller, R., Turner, R. (2010). Leadership competency profiles of successful project managers. International Journal of Project Management, 5 (28), 437–448.
16.PMI (2017). Project Manager Competency Development (PMCD) Framework Third Edition. USA.
17.Sadatrasool, M., Bozorgi-Amiri, A., Yousefi-Babadi, A. (2016). Project manager selection based on project manager competency model: PCA–MCDM Approach. Journal of Project Management, 1, 7–20.
18.Szczepkowski, J. (2013). Wyniki ankiety – Kompetencje kierownika zespołu projektowego, cz. 1, 2 i 3. Pobrane z: www.4pm.pl.
19.The Standish Group (2016). The Winning Hand, Chaos Report.
20.Trocki, M. (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
21.Wills, K.R. (2017). The consultative PM: An evolved model for project management competencies. Southington: Kerry R. Wills.
22.Załoga, W. (2013). Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 97, 449–468.