Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 37.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. POKOLENIE Y – LIDERZY JUTRA. ANALIZA KOMPARATYWNA POLSKA VERSUS INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
2. WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
3. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
4. KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU WIRTUALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
5. Relational capital in the context of internationalization
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
6. Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
7. Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
8. Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
9. Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
10. Regionalne aspekty funkcjonowania rynku pracy – na przykładzie województwa lubuskiego (w latach 2011–2016)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
11. Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
12. Identyfikacja wzorców zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji z wykorzystaniem analizy sekwencji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
13. Dylematy wyboru mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
14. Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
15. Uwarunkowania współpracy pracowników z pokolenia Y
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
16. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
17. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
18. Reasons behind Studying Tourism and Recreation and Career Plans of Undergraduate Students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
19. Ewolucja modelu HR Business Partner
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
20. Kwalifikacje pracowników służby bhp a bezpieczeństwo warunków pracy w przedsiębiorstwach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
21. Produkcja żywności ekologicznej z perspektywy potencjału pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
22. Wpływ kapitału strukturalnego na zdolność powstawania miejsc pracy w korporacjach sektora nowych technologii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
23. Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
24. Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
25. Metody selekcji stosowane przez współczesne przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
26. Obciążenie zasobów pracy konsekwencjami chorób przewlekłych a nierówności w zdrowiu na obszarze Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
27. Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
28. Przekonania a działania pracodawców wobec pracowników w wieku 55+ − w opinii pracujących studentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
29. Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
30. Rozmowa derekrutacyjna – cele i przebieg
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
31. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
32. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
33. Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
34. Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
35. Managing talented employees
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
36. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW AKTYWIZUJĄCYCH BEZROBOTNYCH W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM I WAŁECKIM
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
37. Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona