Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie

Autorzy: Paweł Ziemiański
Politechnika Gdańska

Michał Tomczak
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: kompetencje przedsiębiorcze rozpoczęcie działalności gospodarczej samoskuteczność
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (407-418)
Klasyfikacja JEL: J24 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych odnoszących się do kwestii samooceny kompetencji przedsiębiorczych oraz szacowanego prawdopodobieństwa rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w przyszłości, w kontekście zmiennej, jaką jest posiadanie członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą. Wyniki przeprowadzonych i zaprezentowanych w artykule badań wskazują na to, że osoby posiadające członka bliskiej rodziny prowadzącego własną działalność gospodarczą wyżej oceniają własne kompetencje przedsiębiorcze. Dodatkowo, pozytywny związek pomiędzy poziomem przekonań dotyczących oceny własnych kompetencji a szacowanym prawdopodobieństwem, że rozpocznie się własną działalność gospodarczą w niedługiej przyszłości, jest silniejszy w grupie osób posiadających członka rodziny prowadzącego działalność własną niż w grupie osób, które takiego członka rodziny nie mają.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), 179–211.
2.Ajzen, I., Fishbein, M. (2004). Questions Raised by Reasoned Action Approach: Comment on Odgen (2003). Health Psychology, 23 (4), 431–434.
3.Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
4.Baumeister, R., Vohs, K. (2007). Encyclopedia of Social Psychology. Thousand Oaks: SAGE.
5.Bradley, D.E. Roberts, J.A. (2004). Self-employment and Job Satisfaction: Investigating the Role of Self-effi cacy, Depression, and Seniority. Journal of Small Business Management, 42 (1), 37–58.
6.Chen, C., Green R., Crick A. (1998), The Self-effi cacy Expectations and Occupational Preferences of Females and Males. Journal of Business Venturing, 13 (4), 295–316.
7.Giannetti, M., Simonov, A. (2004). On the Determinants of Entrepreneurial Activity: Social Norms, Economic Environment and Individual Characteristics. Swedish Economic Policy Review, 11 (2), 269–313.
8.Kelley, D., Brush, C., Greene, P., Herrington, M., Ali, A., Kew, P. (2015). Global Entrepreneurship Monitor: Special Report. Women’s Entrepreneurship 2015. Global Entrepreneurship Research Association.
9.Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4 (36), 12–16.
10.Liñán, F. Chen, Y.W., (2009). Development and Cross- Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 593–617.
11.Luszczynska, A., Gutiérrez-Doña, B., Schwarzer, R. (2005). General Self-effi cacy in Various Domains of Human Functioning: Evidence from Five Countries. International Journal of Psychology, 40 (2), 80–89.
12.Markman, G. D., Balkin, D. B., Baron, R. A. (2002). Inventors and New Venture Formation: The Effects of General Self-efficacy and Regretful Thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2), 149–165.
13.Morris, M.H., Webb, J.W., Fu, J., Singhal S. (2013). A Competency-based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights. Journal of Small Business Management, 51 (3), 352–369.
14.Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55 (1), 68–78.
15.Sánchez, J.C. (2013). The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention. Journal of Small Business Management, 51 (3), 447–465.
16.Shapero, A. Sokol, L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship. W: The Encyclopedia of entrepreneurship (s. 72–90). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
17.Williams, D.M., Rhodes, R.E. (2014). The Confounded Self-effi cacy Construct: Conceptual Analysis and Recommendations for Future Research. Health Psychology Review, 10 (2), 1–16.
18.Zellweger, T., Sieger, P., Halter, F. (2011). Shoud I Stay or Should I Go? Career Choice Intentions of Students with Family Business Background. Journal of Business Venturing, 26, 521–536.