Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

WPŁYW STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – ASPEKTY MARKETINGOWE

10 (11-20) Ewa Frąckiewicz Więcej
2.

PROBLEMY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM OUTSOURCINGU

12 (21-32) Katarzyna Grondys, Marta Kadłubek Więcej
3.

KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU WIRTUALNEGO

12 (33-44) Beata Krawczyk-Bryłka Więcej
4.

ENDOGENICZNE UWARUNKOWANIA CROWDSOURCINGU

10 (45-54) Regina Lenart-Gansiniec Więcej
5.

DYNAMICZNE ZDOLNOŚCI – WZLOTY I UPADKI PARADYGMATU STRATEGII

10 (55-64) Maciej Mitręga Więcej
6.

SEZONOWOŚĆ W TURYSTYCE NADMORSKIEJ – WYZWANIE DLA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH

12 (65-76) Kamila Radlińska Więcej
7.

ANALIZA PROCESOWA JAKO NARZĘDZIE DO USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

12 (77-88) Katarzyna Ragin-Skorecka, Filip Nowak Więcej
8.

SYMBOLICZNY WYMIAR KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W KSZTAŁTOWANIU SIECI INTERAKCJI

12 (89-100) Olgierd Witczak Więcej
9.

ZAKRES AKTYWNOŚCI PROSUMPCYJNEJ NABYWCÓW A ICH OPINIE NA TEMAT AKTYWIZUJĄCYCH DZIAŁAŃ OFERENTÓW

12 (101-112) Agnieszka Izabela Baruk Więcej
10.

ZNACZENIE BODŹCÓW CENOWYCH DLA EFEKTÓW MIGRACJI KLIENTÓW DO KANAŁU INTERNETOWEGO

12 (113-124) Ilona Bondos Więcej
11.

ZARZĄDZANIE REGIONEM NADMORSKIM W ASPEKCIE WPŁYWU TURYSTYKI NA JEGO ROZWÓJ

12 (125-136) Ewa Hącia Więcej
12.

Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce

13 (137-149) Agnieszka Jakubowska Więcej
13.

Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP

10 (151-160) Danuta Janczewska, Marta Brzozowska Więcej
14.

Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

11 (161-171) Wioleta J. Karna, Agnieszka Knap-Stefaniuk Więcej
15.

Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych

11 (173-183) Małgorzata Krajewska-Nieckarz, Monika Sobczyk Więcej
16.

Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań

11 (185-195) Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk Więcej
17.

Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracowników

11 (197-207) Dagmara Lewicka, Monika Pec Więcej
18.

Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej

11 (209-219) Aleksandra Łapko Więcej
19.

Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach

10 (221-230) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska Więcej
20.

Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej

11 (231-241) Barbara Mróz-Gorgoń, Grzegorz Szymański Więcej
21.

Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

14 (243-256) Lech Nieżurawski, Bożena Pawłowska Więcej
22.

Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku

11 (257-267) Monika Pec, Wiesław Tereszko Więcej
23.

Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji

11 (269-279) Adam Piontek Więcej
24.

Przeobrażenia we współczesnej pracy

11 (281-291) Anna Pluta Więcej
25.

Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego

13 (293-305) Adam Rudzewicz Więcej
26.

Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych

10 (307-316) Dagna Siuda, Magdalena Grębosz Więcej
27.

Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi

10 (317-326) Maja Skiba, Agnieszka Kwiatek Więcej
28.

Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem

13 (327-339) Katarzyna Stankiewicz Więcej
29.

Znaczenie strategicznego przywództwa we wdrażaniu strategii organizacji

11 (339-349) Malwina Szarek Więcej
30.

Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study

12 (351-362) Karol Wajszczuk Więcej
31.

Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa

10 (363-372) Joanna Wyrwisz Więcej
32.

Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji

10 (373-382) Barbara Wyrzykowska, Aleksandra Zaleśna Więcej
33.

Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu

11 (383-393) Zofia Wyszkowska Więcej
34.

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw

12 (395-406) Agnieszka Zielińska Więcej
35.

Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie

12 (407-418) Paweł Ziemiański, Michał Tomczak Więcej
36.

Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych

10 (419-428) Joanna Żukowska Więcej
*

Recenzja [Urszula Jeruszka, Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016]

4 (431-434) Wojciech Jarecki Więcej