Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego

Autorzy: Adam Rudzewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: zaufanie przedsiębiorstwo relacje współpraca
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (293-305)
Klasyfikacja JEL: L14 M14 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest identyfi kacja roli, jaką odgrywa zaufanie między przedsiębiorstwami oraz przedstawienie metody pomiaru zaufania międzyorganizacyjnego. W procesie badawczym próbowano wykazać ogólny poziom zaufania do badanego podmiotu oraz ewentualny wpływ wielkości przedsiębiorstwa oraz okresu współpracy na poziom zaufania. Zaufanie spełnia ważną rolę stymulując interakcje społeczne i biznesowe między uczestnikami. Oceniany podmiot uzyskał wysoki poziom zaufania wśród swoich kontrahentów i cieszył się pozytywnym wizerunkiem. Ponadto wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że wielkość firmy i długość okresu współpracy mogą kształtować poziom zaufania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, A. (2007). Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Warszawa: Difi n.
2.Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzenie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
3.Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
4.Kwiatek, P., Zieliński, M. (2009). Komunikacja a zaufanie na rynku business-to-business. W: L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Warszawa: WAiP.
5.Mazur, K., Kulczyk, Z. (2014). Zaufanie międzyorganizacyjne we współczesnych organizacjach. Przegląd badań naukowych. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30 (5), 493–507.
6.Mellewight, T., Madhok, A., Weibel, A. (2007). Trust and Formal Contract in Interorganizational Relationships – Substitus and Complements. Managerial & Decision Economics, 28 (8), 833–847.
7.Mitręga, M. (2009). Zależność i zaufanie w relacjach na rynku B2B. W: L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Warszawa: WAiP.
8.Mitręga, M. (2010). Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw. Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
9.Paliszkiewicz, J. (2013). Zaufanie w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Rószkiewicz, M., Perek-Białas, J., Węziak-Białowolska, D., Zięba-Pietrzak, A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Rudzewicz, A. (2016). Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
12.Ryciuk, U. (2014). Zarządzanie Zaufaniem Międzyorganizacyjnym w łańcuchach dostaw w budownictwie. Autoreferat rozprawy doktorskiej. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.
13.Seligman, A.B. (1997). The Problem of Trust. Princeton: Princeton University Press.
14.Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.