Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji

Autorzy: Adam Piontek
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: satysfakcja czynniki satysfakcji grupa dyspozycyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (269-279)
Klasyfikacja JEL: M10 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Proces kształtowania się satysfakcji pracowników wskazuje zarówno na rolę, jaką w tym procesie odgrywa organizacja i jej środowisko pracy. Jednocześnie ważne są również czynniki tkwiące w jednostce, różnicujące poziom odczuwanej satysfakcji. Opracowanie ma na celu ukazanie satysfakcji pracowników oraz identyfi kację czynników kształtujących satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, S. (2008). Systemy motywowania pracowników. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Fiech, M., Mudyń K. (2011) Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkim. Problemy Zarządzania, 9 (4/34), 147–161.
3.Gros, U. (2012). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Lindzey, G. Aronson, E. (1985). Handbook of Social Psychology. New York: Random House.
6.Locke, E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
7.Maciejeski, J. (2006). Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
8.Makin, P., Cooper, C., Cox, C. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Schultz, D., Schultz, S.E. (2008), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Springer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania, 9, (4/34), 162–180.
11.Vroom, V.H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley.
12.Wexley, K.N., Youkl G.A. (1984). Organizational Behavior Personnel Psychology. Irwin: Homewood.