Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
ENDOGENICZNE UWARUNKOWANIA CROWDSOURCINGU

Autorzy: Regina Lenart-Gansiniec
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: crowdsourcing uwarunkowania endogeniczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (45-54)
Klasyfikacja JEL: M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Organizacje coraz częściej sięgają po rozwiązania, które pozwalają im na wchodzenie w interakcje ze społecznościami wirtualnymi. Jednym z nich jest crowdsourcing, czyli sposób rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu zbiorowej inteligencji społeczności internetowych.Wymaga to jednak od organizacji znajomości czynników, które warunkują uzyskiwanie korzyści z crowdsourcingu oraz sprzyjają intensyfi kowaniu samego procesu i jego rezultatów. Identyfi kacja wewnętrznych czynników crowdsourcingu wydaje się być ciekawym tematem,wymagającym eksploracji. Literatura w tym zakresie jest fragmentaryczna i rozproszona. Celem artykułu będzie próba identyfikacji wewnętrznych uwarunkowań crowdsourcingu. Artykuł powstał na podstawie przeglądu literatury. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że czynniki obejmują trzy poziomy: procesu, pracownika oraz organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archak, N. (2010). Money, Glory and Cheap Talk: Analyzing Strategic Behavior of Contestants in Simultaneous Crowdsourcing Contests on Topcoder.Com. Pobrane z: http://pages.stern.nyu.edu/~narchak/wfp0004-archak.pdf.
2.Basto, D., Flavin, T., Patino, C. (2010). Crowdsourcing Public Policy Innovation. Pobrane z: https://www.andrew.cmu.edu/course/94-812/public/Crowdsourcing_Policy_Innovation_Report.pdf.
3.Bayus, B.L. (2012). Crowdsourcing New Product Ideas Over Time: An Analysis of Dell’s Ideastorm Community. UNC Kenan-Flagler Research Paper, 5, 226–244.
4.Brabham, D.C. (2009). Crowdsourcing the Public Participation Process for Planning Projects. Planning Theory, 8 (3), 242–262.
5.Budhathoki, N.R., Haythornthwaite, C. (2012). Motivation for Open Collaboration: Crowd and Community Models and the Case of OpenStreetMap. American Behavioral Scientist, 57 (5), 548–575.
6.Burger-Helmchen, T., Pénin, J. (2010). The Limits of Crowdsourcing Inventive Activities: What Do Transaction Cost Theory and the Evolutionary Theories of the Firm Teach Us? Workshop on Open Source Innovation. Strasbourg.
7.Chen, K. (2016). The Power of Citizens’ Voices in Democracy-Examining the impact of civic input on crowdsourced policymaking. Pobrane z: http://programme.exordo.com/irspm2016/delegates/presentation/269/.
8.Dunn, S., Hedges, M. (2012). Crowd-Sourcing Scoping Study: Engaging the Crowd with Humanities Research. Pobrane z: http://crowds.cerch.kcl.ac.uk/wp-content/uploads/2012/12/Crowdsourcing-connected-communities.pdf.
9.Erickson, L.B., Trauth, E.M., Petrick, I. (2012). Getting Inside Your Employee’s Heads: Navigating Barriers to Internal-crowdsourcing for Product and Service Innovation. Pobrane z: http://aisel.aisnet.org/icis2012/proceedings/ResearchInProgress/3/.
10.Gassmann, O. (2012). Crowdsourcing – Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz. München: Hanser-Verlag.
11.Hossain, M., Kauranen, I. (2015). Crowdsourcing: A Systematic Literature Review. Strategic Outsourcing: An International Journal, 8 (1), 2–22.
12.Howe, J. (2006). The Rise of Crowdsourcing. Wired Magazine, 14 (6), 1–4.
13.Hutter, K., Hautz, J., Füller, J., Mueller, J., Matzler, K. (2011). Communitition: The Tension between Competition and Collaboration in Community-Based Design Contests. Creativity and Innovation Management, 20 (1), s. 3–21.
14.Louis, C. A. (2013). Organizational perspectives of open innovation in government. Pobrane z: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/42102/396.pdf?sequence=2.
15.Lӧnn, C. M., Uppstrӧm, E. (2013). The Promise of a Crowd. Pobrane z: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1513&context=amcis2013.
16.Oomen, J., Aroyo, L. (2011). Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain: Opportunities and Challenges, Proceedings C&T. Pobrane z: http://www.iisi.de/fi leadmin/IISI/upload/2011/p138_oomen.pdf.
17.Prpić, J., Shukla, P., Kietzmann, J. H., McCarthy, I. P. (2015). How to Work a Crowd: Developing Crowd Capital through Crowdsourcing. Business Horizons, 8 (1), 77–85.
18.Seltzer, E., Mahmoudi, D. (2012). Citizen Participation, Open Innovation, and Crowdsourcing: Challenges and Opportunities for Planning. Journal of Planning Literature, 28 (1), 1–16.
19.Simula, H., Vuori, M. (2012). Benefi ts and Barriers of Crowdsourcing in B2B fi rms. Generating Ideas with Internal and External Crowds. International Journal of Innovation Management, 6 (16).
20.Sinha, R. (2008). The Silent Innovators. One India, One People, 15–17.
21.Stiver, A., Barroca, L., Petre, M., Richards, M., Roberts, D. (2015). Civic Crowdfunding: How Do Offl ine Communities Engage Online? British HCI Conference.
22.Surowiecki, J. (2004). The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. New York: Doubleday.
23.Ye, H.J., Kankanhalli, A. (2015). Investigating the Antecedents of Organizational Task Crowdsourcing. Information & Management, 52 (1), 98–110.