Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa

Autorzy: Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: cyfrowa abstynencja komunikacja marketingowa trendy rynkowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (363-372)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie cyfrowej abstynencji jako współczesnego trendu rynkowego determinującego metody i narzędzia komunikacji marketingowej organizacji z otoczeniem rynkowym. W artykule zastosowano podejście badawcze oparte na badaniach piśmiennictwa oraz źródeł internetowych. Ujęto ogólną charakterystykę trendu cyfrowej abstynencji, wskazując jego specyfi kę i implikacje rynkowe. W szczególności ukazano case study ilustrujące skuteczne kampanie reklamowe będące adekwatną odpowiedzią na zachowania nabywców unikających i uciekających od świata wirtualnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andruszkiewicz, K. (2015). Repozycjonowanie jako strategiczna reakcja przedsiębiorstwa na zmiany zachowań nabywców w zintegrowanej przestrzeni europejskiej. Handel Wewnętrzny, 4, 243–251.
2.Gębarowski, M. (2014). Shoppertainment oraz entertainment – kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii. Marketing i Rynek, 11, 151–158.
3.Halligan, B., Shah, D. (2010). Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu. Gliwice: Helion.
4.Kieżel, E., Smyczek, S. (2014). Zachowania konsumentów. Proces unowocześniania konsumpcji. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
5.Mącik, R. (2013). Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowani decyzji zakupowych przez konsumentów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
6.Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Mróz, B. (2015/2016). Zrozumieć duszę konsumenta. Badania Marketingowe – Rocznik PTBRiO.
8.Sobczyk, G. (2014). Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku. Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia, 2, 87–104.
9.Tarczydło, B. (2016). Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek – wybrane aspekty. Marketing i Zarządzanie, 4, 381–392.
10.Kampania „Delikatność w sercu” z okazji 115-lecia marki Milka. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=47206 (29.10.2016).
11.Milka w nowej kampanii pyta „Komu podarujesz Ostatnią Kostkę”. Pobrane z: http://nowymarketing.pl/a/5756,milka-w-nowej-kampanii-pyta-komu-podarujesz-ostatnia-kostke (29.10.2016).
12.Milka zachęca do podzielenia się ostatnią kostką czekolady. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=44764 (29.10.2016).
13.Nescafé łączyła berlińczyków przy porannej kawie. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=45482 (29.10.2016).
14.Nivea chce być blisko. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=38591 (29.10.2016).
15.„Pielęgnuj bliskość” w wizerunkowej kampanii Nivea. Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pielegnuj-bliskosc-w-wizerunkowej-kampanii-nivea-wideo# (29.10.2016).